Hållbarhet

Ett lönsamt företag är bra för samhället

Vi lever upp till vårt finansiella ansvar genom att fokusera på att hålla oss lönsamma och konkurrenskraftiga. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, ett företag som gör gott för samhället och som är en god investering. Ett finansiellt solitt företag kan tillvarata sina intressenters behov, ta sitt sociala och miljömässiga ansvar, samt sponsra aktiviteter som är bra för människor i allmänhet.

Avkastning på sysselsatt kapital efter skatt är nyckeltalet för vårt finansiella resultat. Ett annat viktigt finansiellt mål är att hålla vår skuldsättningsgrad på 25-50 %.

 

Skatter vi betalar bidrar till välfärden i samhället

Vi är ett av Finlands ledande företag. Det vi gör påverkar samhället och vi känner ett ansvar att bidra. De skatter och avgifter vi betalar hjälper till att skapa en bättre tillvaro för alla människor i samhället. Vill du läsa mer i detalj om hur vår skattestrategi ser ut kan du klicka på länken.

 

Läs mer i vår årsberättelse för 2017.

Våra årsberättelser