Om Oss

Vi arbetar för ett fossilfritt Sverige

Biodrivmedel och hållbarhetsarbete är fokusområden för Neste. Sverige är på många sätt ett föredöme globalt och inom EU på detta område. Vi strävar efter att bidra med kunskap och expertis och bli en god samarbetspart för att Sverige ska nå målsättningen om ett minskat fossilberoende.

Sverige har mycket högt ställda mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70%, och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. För att nå dit måste många aktörer samverka. Vi är ett av många företag på en global marknad, men vi är stora inom vårt område   och vi känner ett ansvar att leda utvecklingen mot en hållbar värld.

Med Nestes förnybara bränsle kan utsläppen av växthusgaser minskas med upp till 90%. Genom att ersätta fossila bränslen med våra förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar – eller alla bilar i Stockholms region – släpper ut under ett års tid.

Neste har funnits på den svenska marknaden sedan 1990-talet. Sedan 2013 har vi ett Stockholmskontor som driver på i arbetet mot ett minskat fossilberoende.