You are here

Vill du ha all teknisk data för Neste MY Förnybar Diesel

Egenskaperna hos Neste MY Förnybar Diesel har mycket fler likheter med högkvalitativ svavelfri fossilt dieselbränsle än med FAME. Egenskaperna hos förnybar diesel är faktiskt väldigt lik det syntetiska GTL(gas-to-liquids)-dieselbränslet som tidigare ansågs vara det bästa dieselbränslet för motorer och när det gäller utsläpp från avgasröret.  Förnybar diesel har samma sammansättningsfördelar som GTL, och dessutom kommer det också från ett förnybart ursprung. Samma analysmetoder som används med fossila bränslen är giltiga även för Neste MY Förnybar Diesel.

  • Högsta kokpunkt bland nuvarande biobränslen
  • Klarar kyla ned till - 30 grader
  • Inga problem med mikrobiologisk tillväxt (alger)

Produktdatablad

Produktdatablad