Google maps is loading. Please wait.

Var kan jag tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO)?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) finns tillgängligt över stora delar av landet hos våra återförsäljare Colabitoil, Energifabriken, Biofuel Express samt Swea Energi. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra återförsäljare för att ständigt utöka antalet distributionsställen. 

Neste MY Förnybar Diesel är det enda drivmedel på marknaden där omställningen sker omedelbart utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom drivmedlet har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfritt förhållande med din vanliga diesel. Dessutom har Neste MY Förnybar Diesel lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ. Ingen modifiering av motorer behövs, det är helt enkelt bara att tanka och köra!

Återförsäljare

Swea Energi

Swea Energi erbjuder en rad lösningar för sina kunder så som exempelvis tidsstyrda leveranser, egna tankstationer.
Återförsäljare

Colabitoil

Colabitoil har som vision att bidra till ett bättre samhälle genom att utveckla, producera och saluföra framtidens fossilfria drivmedel.
Återförsäljare

Energifabriken

Sveriges största 100% förnybara drivmedelsföretag. Producerar och distribuerar förnybara drivmedel från kontoren i Linköping, Lund och Karlshamn.

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!