Hållbarhet som håller

Med 90 % lägre utsläpp av växthusgaser än vanlig diesel påbörjar Neste MY Förnybar Diesel™ minskningen av ditt fordons koldioxidavtryck i samma sekund som du trampar på gaspedalen. Dessutom kommer alla de förnybara råvaror och restprodukter vi använder i framställningen från leverantörer som noggrant kontrollerats ur ett hållbarhetsperspektiv.

neste

Fossilfri på fem minuter

Neste MY Förnybar Diesel™ är ett drivmedel där omställningen sker omedelbart, utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel™ har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfritt förhållande med vanlig diesel. Dessutom har den lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra. Se vår karta över var man kan tanka hvo för att bli fossilfri på mindre än 5 minuter.

Överlägsen prestanda

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME). Neste MY Förnybar Diesel™ är med sin låga grumlingspunkt lämpligt för mycket kalla väderförhållanden. Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel™ fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet eller samla på sig vatten.