Lägre utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) är en helt förnybar diesel som vi har utvecklat för att minska klimatpåverkan från transporterna.

Vår HVO har flera fördelar jämfört med fossil diesel. Det är ett helt förnybart, fossilfritt och hållbart drivmedel, som ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e). Det kan blandas med vanlig diesel och ger lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra!

 

Vad är förnybar diesel?

Det är enkelt att förväxla förnybar diesel (HVO) med andra bränsletyper med snarlika namn. Är HVO en ny typ av oljebaserad diesel? Eller kanske ett annat namn för biodiesel? Eller är det något helt annat? HVO är en premium-diesel tillverkad av förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Nestes patentskyddade teknologi NEXBTL gör att ett stort antal olika fetter och vegetabiliska oljor kan användas i framställningen, till exempel animaliskt fett och fiskfett från kött- och fiskindustrin, matolja och matlagningsfett från matindustrin och restauranger samt restprodukter från matoljeproduktion.

Resultatet blir en produkt som är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel, samtidigt som den tack vare sin kemiska sammansättning levererar samma prestanda och kan användas omedelbart utan förändringar i vare sig fordonsflotta eller infrastruktur. Bara att tanka och köra!

Var kan jag köpa Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Neste har flertalet distributörer som erbjuder många flexibla lösningar just för dig och ditt företag. Här kommer du i kontakt med dem.

Fördelar med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) som bränsle jämfört med Fossil diesel

Förnybart, fossilfritt och hållbart

Neste MY Förnybar Diesel™ är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vegetabiliska oljor klassificerade som vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO100).

neste-percent
neste-truck-side

Lägre utsläpp och mindre miljöavtryck

Förutom stora minskningar av utsläpp från avgasrören minskar även utsläppen av växthusgaserna markant.

Enkelt att använda

Du behöver inte investera i nya fordon, du kan blanda HVO och fossil diesel i valfri mängd, bara att tanka och köra.

neste-refill
 • earth_icon_circle_green

  Överlägsen prestanda i kallt väder
  Lämplig för mycket kalla väderförhållanden, ner till –30 grader. Oavsett vilka råmaterial som används, garanterar Neste att bränslet överträffar de inhemska klimatkraven och ger säkra resor.

 • neste-truck-green

  Hög prestanda
  Tillsammans med ett högt cetantal på 70–95 säkerställer bränslet effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME).

 • pistol_icon_circle_green

  Lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ
  Neste MY Förnybar Diesel är av högre kvalitet, vilket innebär färre serviceintervaller. Det behövs heller ingen modifiering av motorer, det är bara att tanka och köra.

 • cooking_oil_icon_circle_green

  Ingen blandningsgräns
  Bränslet kan användas rent (100 % Neste MY Förnybar Diesel), eller i valfritt blandningsförhållande med vanlig fossil diesel.

 • neste-barrel-green

  Utmärkta lagringsegenskaper
  Bränslet kan lagras under lång tid utan att tappa kvalitet, utan tillväxt av micoorganismer (alger) eller samla på sig vatten.

 • building_block_chemicals_icon_circle_green

  Rent kolväte
  Den kemiska sammansättningen för Neste MY Förnybar Diesel motsvarar vanlig fossil diesel.

 • neste-leaf-green

  Luktfri
  Bränslet är fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar!

Lösningen för att förbättra den lokala luftkvalitén

Vetenskapliga studier och tester ute på vägarna har visat att om du tankar 100% Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen även med:

 • – 33% lägre nivåer av fina partiklar
 • – 9% mindre kväveoxider (NOx)
 • – 30% mindre kolväten (HC)
 • – 24% lägre kolmonoxid (CO) -utsläpp
 • – reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

De lokala utsläppen kan naturligtvis minskas effektivt genom att investera i en ny fordonsflotta, till exempel fordon med elmotorer eller de allra modernaste teknikerna. Sådana investeringar kanske inte är möjliga på kort sikt då det är en enorm investering som ska vara långsiktig. Men för att ändå klara av målen för fossilfrihet redan idag erbjuder Neste MY Förnybar Diesel en dropin-lösning som alla dieselfordon kan använda direkt.

*) Dessa genomsnittliga utsläppsminskningar baseras på Neste MY Förnybar Diesel och HVO-bränslen när 100% Neste MY Förnybar Diesel har använts som bränsle i pre Euro VI fordon eller pre Tier IV mobila maskiner .. Utsläppen från fordonen har jämförts med konventionell svavelfri diesel. Resultaten har publicerats i 40 vetenskapliga publikationer. Godkänt av ledande tillverkare.

 
Fördelar för fordonsflottor

Vår HVO har låga utsläppsnivåer. Genom att byta till förnybar diesel kan fordonen bidra till att förbättra den lokala luftkvaliteten. Utsläppen av växthusgaser minskas, vilket gör bränslet till ett utmärkt alternativ för exempelvis stadsbussar och lastbilar. Eftersom HVO har samma kemiska sammansättning som fossil diesel krävs inga ytterligare investeringar eller modifieringar av fordonen. Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för parafiniska bränslen. De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer.

Godkänt av ledande tillverkare

Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för parafiniska bränslen. De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer. 

Volvo
”Vi såg tidigt potentialen med HVO och gjorde tester som resulterade i att både gamla och ny motorer kunde godkännas för 100% HVO. Erfarenheten har sedan visat att HVO är ett enkelt och bra bränsle för våra lastbilar och klimatreduktion med rätt råvaror är signifikant.”
Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
Scania
”Från Scanias sida godkänner vi användningen av HVO i samtliga våra buss- och lastbilsmotorer enligt Euro 5 och Euro 6, säger Jonas Nordh, Head of Sustainable Solutions, Scania Trucks. Vår ambition är att driva på skiftet till ett fossilfritt transportsystem och i det arbetet utgör HVO en viktig komponent bland de förnyelsebara alternativen.”
Jonas Nordh, Head of Sustainable Solutions, Scania Trucks

1. Vad är HVO?

HVO är kort för hydrovegetabilisk olja, ett miljövänligt drivmedel som tillverkas av helt förnybara råvaror och som inte ger några nya utsläpp. Neste är världens största tillverkare av HVO, med en årsproduktion på över 2,7 miljoner ton i våra anläggningar i Finland, Singapore och Holland. Neste investerar rejält i ny produktionskapacitet och målet är att kunna tillverka 4,5 miljoner ton årligen redan år 2022.

2. Hur tillverkas HVO?

HVO tillverkas genom Nestes patentskyddade tillverkningsmetod som bygger på vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Genom denna vätebehandling i Nestes raffinaderi kan vi omvandla nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst för att göra förstklassig diesel. Vi använder fler än 10 råvaror för att göra vår Neste MY, läs mer om dessa här.

3. Vad är Neste MY?

Neste MY är en HVO framtagen av Neste och är alltså en typ av bränsle som används för dieselmotorer. Bränslet är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Till skillnad från många andra hållbara drivmedel så behövs ingen modifiering av fordon eller motor. Neste MY passar alla dieselmotorer, det är alltså bara att tanka och köra.

4. I vilka fordon och motorer kan man använda
Neste MY?

Neste MY Förnybar Diesel kan användas i samtliga dieselmotorer, gamla och nya, samt i befintliga distributionssystem, utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel™ har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfri mängd med vanlig diesel. Dessutom har den lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra. Hitta din närmaste distributör här 

5. Hur skiljer Neste MY Förnybar Diesel sig
från fossil diesel?

Produkten fungerar minst lika bra som fossil diesel, men den är tillverkad av 100% förnybara råvaror och ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel. Den kan användas och lagras på samma sätt som fossil diesel.

Tillverkning

Från avfall till högpresterande bränsle

Vår produkt är gjord på förnybara råvaror, som helt kan ersätta fossil diesel. Läs om hur det görs - från matavfall till tank.
Artikel

Vilka råvaror använder vi

Nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas för att framställa förnybart bränsle.
Certifiering

Nyckeln till vår hållbarhet – rätt leverantör

Vi ställer höga krav på våra partners hållbarhetsarbete. Skydd av mångfalden och respekt för mänskliga rättigheter är absoluta grundkrav.
Artikel

Hållbara transporter

Vi måste vi sträva efter att göra våra transporter mer hållbara genom förnybara och fossilfria bränslen som inte skadar miljön.