You are here

Nynas

Neste Oil är delägare i Nynas som är en ledande internationell koncern specialiserad på nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas har två internationella ägare, båda fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och Neste Oil.