Helhjärtad Hållbarhet

Sverige har mycket högt ställda mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 %, och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. En ambition vi på Neste välkomnar.

Neste MY Förnybar Diesel™ lanserades för 11 år sedan och har sedan dess dramatiskt minskat utsläppen av växthusgaser. Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Idag är vi världens ledande tillverkare av biobränsle förnybara drivmedel för transportindustrin.

Hållbarhet är en nyckelfråga i vår produktion. Vi accepterar bara hållbart producerade, förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners och alla de förnybara råvaror som används spåras utan undantag tillbaka till där de producerats eller odlats. Att känna till ursprunget hos våra förnybara produkter är ett grundkrav som vi inte kompromissar med. Oberoende experter bekräftar varje år att alla strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter följs.