Neste i korthet

Neste är ett drivmedelsbolag vars fokus är på högkvalitativa trafikbränslen med låga utsläppsnivåer. Vår satsning på förnybara drivmedelsprodukter hjälper Sverige i omställningen mot ett minskat fossilberoende.

Meddelanden och nyheter

Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag

Neste tar ett jättekliv på Global 100 -listan över världens mest hållbara företag. Från att ha varit listad som nummer 23 redan ifjol så rankas Neste som nummer två i år.
Vilka är vi

Neste i korthet

Neste grundades 9 januari 1948 för att säkra Finlands oljetillgång. Frågan om att bygga ett
Vilka är vi

Neste i Sverige

Direktförsäljning av förnybardiesel
Strategi

Renare lösningar är kärnan i vår strategi

Våra två strategiska mål bygger på företagets konkurrensfördelar.