Neste leder omställningen till en fossilfri värld

Redan 1996 påbörjade vi resan mot att skapa hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov då vi tog fram vårt första unika patent för förnybar diesel. Vårt globala utbud av produkter och tjänster kombinerar förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet, vilket innebär att du kan reducera ditt koldioxidavtryck. Sedan 2013 har vi ett kontor i Stockholm som arbetar mot ett minskat fossilberoende.

Strategiska mål

Dags att agera djärvare och snabbare

Vi vill bidra till att överlämna en välmående planet för nästa generation. Vårt mål är att bli ledande inom förnybarhet och cirkulära lösningar.
Vår historia

Följ med oss bakåt och framåt i tiden

Läs om vår omställning från oljeraffinaderi till att bli en av världens största producenter av förnybar diesel.
Kundreferens

Keolis sparar 110 000 ton koldioxid per år

Keolis är stolta pionjärer inom fossilfria drivmedel och transporterar idag Stockholmarna helt utan fossilt bränsle.
Artikel

Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Vår satsning på fossilfria bränslen drivs av hur världens energibehov ökar samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna.

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!

Video

Resan mot ett fossilfritt Sverige

Sveriges mål att 2045 bli världens första fossilfria land. 2030 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 %. Klarar vi det?
Video

Förändring är möjligt!

När vi började vår resa trodde ingen att ett finländskt oljebolag skulle bli ledande på förnybara bränslen.
Video

Hållbart högpresterande biobränsle

Vårt förnybara flygbränsle låter människor uppleva världen med mindre klimatpåverkan.

Här kan du tanka Neste MY

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) finns tillgängligt över stora delar av landet hos våra återförsäljare Colabitoil, Energifabriken, Biofuel Express samt Swea Energi. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra återförsäljare för att ständigt utöka antalet distributionsställen.

Hitta återförsäljare

Artikel

Neste och IKEA tar ett gemensamt kliv mot en fossilfri framtid

Nästa gång du sitter i en stol från IKEA kan den en ha börjat sitt liv som frityrolja hos oss. Vi säger välkommen till världen biobaserad polypropylenplast.
Artikel

Allt avfall är inte skräp

Fossila bränslen i energiproduktion kan ersättas med avfall som är ett extremt resurseffektivt råmaterial.
Artikel

Från frityrolja till förnybara bränslen

Nestes patentskyddade teknologi NEXBTL innebär att det blivit möjligt att använda i princip vilken form av fett som helst i vår tillverkning.
Artikel

Neste My HVO minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Det är en minskning av de klimatpåverkande utsläppen som motsvarar tre miljoner personbilars utsläpp under ett års tid.