You are here

Välkommen till Nestes webbplats för dataskydd och integritet

Senast uppdaterad 10.7.2020

Syftet med den här webbplatsen är att ge dig en allmän uppfattning om hur vi behandlar dina personuppgifter hos Neste och berätta hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Dessutom berättar vi var du kan ta reda på mer om behandlingen av dina personuppgifter, vilka rättigheter du får genom EU:s dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) och hur vi kan hjälpa dig implementera dessa rättigheter.

Hur vi använder kunduppgifter hos Neste

Hos Neste bryr vi oss om kundernas integritet och rätt till dataskydd. Därför strävar vi efter att vara så transparenta som möjligt i vår användning av personuppgifter från våra konsumenter, Neste Mobile App och webbplatsen användare.