Vilka är vi

Neste i Sverige

Direktförsäljning av förnybar diesel

Neste finns i Sverige sedan 1990-talet och levererar högkvalitativa trafikbränslen till den svenska marknaden. Sedan 2013 har vi ett Stockholmskontor som driver på i arbetet mot ett minskat fossilberoende. Genom vår närvaro på den svenska marknaden kan Neste ge god service till kunder och samarbetspartners.

Biodrivmedel och hållbarhetsarbetet är ett fokusområde för Neste. Styrmedel och lagstiftning är verktyg för att regeringar ska kunna lyckas med att följa EU:s direktiv och uppfylla satta klimatmål. Sverige är på många sätt ett föredöme globalt och inom EU på detta område. Neste strävar efter att bidra med kunskap och expertis från de marknader vi är aktiva på och bli en god samarbetspart för att Sverige ska nå målsättningen om en minskat fossilberoende.

Smörjmedel - NOLAB

NOLAB Scandinavia AB är återförsäljare och distributör av smörjmedel på den skandinaviska marknaden.

Nynas

Neste är delägare i Nynas som är en ledande internationell koncern specialiserad på nafteniska specialoljor och bitumen. Nynas har två internationella ägare, båda fokuserade på oljeindustrin, det venezuelanska oljebolaget Petroleos de Venezuela och Neste.