Vilka är vi

Renare lösningar är kärnan i vår strategi

Våra två strategiska mål bygger på företagets konkurrensfördelar.

  • Mästare kring Östersjön
  • Global förnybar tillväxt

1. Mästare kring Östersjön

Neste strävar efter att bli den ledande leverantören av lösningar för låga koldioxidutsläpp på marknaderna kring Östersjön. Företaget har ett unikt utbud som kombinerar både fossila och förnybara produkter. Neste strävar efter att vara det företag som har störst kundnöjdhet och fokuserar på tillväxtmöjligheter.

Företaget fortsätter sina ansträngningar för att skapa ytterligare raffineringsmarginaler, vilket minskar exponeringen för marknadsförändringar. Målet om ytterligare marginaler är ställt högre än 5 USD/tunna, och kommer att uppnås genom resultatförbättrande åtgärder fokuserade på tillgänglighet och kostnader, ständig utveckling av tillgångarna samt förstärkning av marknadspositionen.

Neste kommer att fokusera på att fullt ut utnyttja den integrerade värdekedjan och volymerna för företagsintern försäljning via det egna nätverket.

2. Global förnybar tillväxt

Neste är global ledare på marknaden för förnybar diesel, och vill utveckla omfattande verksamhet på marknaderna för icke-trafikrelaterade förnybara produkter till slutet av årtiondet.

Neste har utvecklat unika konkurrensfördelar inom flexibla leveranser av råmaterial, globala leveranskedjor och drop-in-lösningar för kunder. Företaget fortsätter att öka sina marginaler via flexibilitet inom råmaterial, inklusive den uppnådda förmågan att använda en hundraprocentig andel av råmaterial inom avfall och restprodukter, tillväxt av produktiviteten samt maximering av produktvärdena. 

Neste ser stora möjligheter i många nya tillämpningsområden, till exempel biobaserade destillat, kemikalier och plast, där företaget kan leverera stora fördelar. Neste har redan presenterat ett antal första partnerskap inom biobaserade lösningar och vätskor. Företaget avser att gå vidare framåt med några av de ledande globala varumärkesägarna för att skapa unika bioplaster och ett ekosystem kring dessa. Till 2020 siktar Neste på att 20% av försäljningsvolymen för förnybara produkter ska komma från icke-trafikrelaterade användningsområden.

Till 2020 siktar Neste även på att generera ytterligare 100 miljoner euro i rörelseresultat inom förnybara produkter, inklusive icke-trafikrelaterade tillämpningar.

Läs mer: Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton 2017