Nestes lösning för bioplaster

Förnybar plast för en hållbar framtid

Neste Bioplastics Solution är ett koncept för produktion av förnybara, miljövänliga plaster. Behovet av förnybara lösningar inom det här området är stort. Biobaserade plaster producerade från Nestes förnybara kolväten är identiska med fossila plaster och fullt förenliga med existerande system för produktion och återvinning. Det är ett ”drop in”-alternativ (ingen anpassning behövs) till konventionella plaster i all användning som kräver slitstarka, återanvändbara och återvinningsbara plaster av hög kvalitet.

Konsumenter kommer att kunna använda plastföremålen och förpackningarna precis som de är vana vid och återvinna med gott samvete , medvetna om att användningen inte har drivit på klimatförändringarna.

Framtidens plast

I takt med att jordens välstånd växer förväntas behovet av plast att öka fyrfaldigt till 2050. Plastföremål måste därför designas och produceras på ett helt nytt sätt, så att konsumtionen av naturresurser och energiförbrukningen minimeras och återvinningen blir effektiv.

Bioplaster som kolsänkor

För att kunna producera Nestes diesel för hållbara transporter krävs en mycket medveten process.

En kolsänka (CO2-sänka) är en växande kolreservoar och motsatsen till en kolkälla. De huvudsakliga kolsänkorna är världshaven och växande vegetation. 

Förnybara plaster tillverkade av råmaterial från avfall och restprodukter binder en betydande mängd koldioxid från atmosfären, vilket gör dem till effektiva kolsänkor, särskilt i produkter med lång livslängd.

Även engångsprodukter som till exempel förpackningar, minskar GWP-värdet (Global Warming Potential, s.k. växthuspotential) jämfört med fossila plaster tack vare det förnybara ursprunget. De kan återvinnas och i slutet av sin livscykel köras till förbränning och förvandlas till förnybar energi.

En mängd nya användningsområden

De nya bioplasterna kan produceras på konventionella sätt, genom sk ångkrackning som är producerade med Nestes patentskyddade NEXBTL-teknologi. Användningsområdena för sådana polymerer är oändliga, och i praktiken vilken polymer som helst kan tillverkas från förnybart material.

Bioplaster producerade från förnybara kolväten kan bland annat användas för att tillverka bildelar, förpackningar, konsumtionsvaror och elektronik.

Tillsammans förändrar vi plastmarknaden

Vi måste alla anstränga oss för att minska vår påverkan på planeten. Ansvarsfulla konsumentvarumärken vill erbjuda sina kunder hållbara lösningar baserade på råmaterial som är hållbart producerade, spårbara och certifierade. Genom att vara miljömässigt och socialt medvetna som konsumenter och kräva mer hållbara alternativ leds utvecklingen i rätt riktning.

Nestes lösning för bioplaster baseras på partnerskap med stora plastanvändare och producenter. Med vår nya lösning för hållbara plaster är målet inget mindre än att revolutionera plastmarknaden.

Den nya plastekonomin

Mellan 1964 och 2014 växte plastproduktionen 20-faldigt och den förväntas dubbleras under den kommande 20 års-perioden. 2050 kommer plastsektorn att stå för 20% av den totala oljekonsumtionen och 15% av den globala årliga kolbudgeten (den budgeterade mängd koldioxid som kan tillföras atmosfären utan att påskynda klimatförändringarna).

Om inga åtgärder görs förväntas det 2050 finnas mer plast än fisk i haven, viktmässigt. Rapporten “The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics”, av Ellen MacArthur Foundation rapporterar om en cirkulär plastekonomi där plastavfall återanvänds som råvara.

Rekommenderad läsning

Inget förändras – förutom hållbarheten (eng)

Neste nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig för vårt nyhetsbrev om allt som rör fossilfritt och alternativa bränslen, lagstiftning, Sveriges miljömål med mera.

* obligatoriskt

Vänligen fyll i nedan på vilka sätt Neste får ha kontakt med dig.

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mailet. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgiter finner du på vår hemsida, Neste.se

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, godkänner du att din information överförs till Mailchimp för hantering. Läs mer om Mailchimps persondatahantering här.