Neste MY Renewable Gasoline™ is a ’biogasoline’ that is produced as part of the refining of Neste MY Renewable Diesel™

NEXBTL Förnybar diesel 

NEXBTL är ett förnybart dieselbränsle med betydande fördelar vad gäller prestanda och utsläpp. Neste omvandlar genom vätebehandling vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter till ett bränsle i premiumkvalitet som klassificeras som hydrerad vegetabilisk olja (HVO).

I korthet erbjuder NEXBTL förnybar diesel:
•    Överlägsen prestanda
•    Tillförlitlig, enkel drift
•    Betydligt lägre utsläpp av växthusgaser
•    Förbättrad luftkvalitet

Allt detta med lägre driftskostnader året runt!

HVO som rent bränsle - Det pågår ett arbete med en standard för parafiniska bränslen (EN15940) där HVO ingår. Standarden förväntas vara godkänd i början på 2016. En del fordonstillverkare för tung trafik har redan godkänt HVO för Euro V- motorer och är i gång med certifiering för Euro VI motorer. Kontakta din fordonsleverantör om du vill veta om du kan köra på ren HVO med fortsatta garantier.

HVO som låginblandning i MK1 diesel - I låginlandning varierar tillåten mängd HVO beroende på att MK1 blandningen måste klara densiteten som enligt specifikationen är på minimum 0,8. Densiteten för HVO är 0,78, vilket gör att andelen  HVO i blandningen (MK1 och HVO) kan variera mellan 30-40 procent. Vanligtvis blandas även 5 procent RME i låginblandningen, vilket gör att det går att nå en förnybar andel i låginblandningen på 35-45 procent. Många oljebolag erbjuder den blandningen idag.

Läs mer

NEXBTL – Bränsle för framtidens fordonsflotta (pdf, 67.41 KB)

Benefits of NEXBTL

NEXBTL renewable diesel – high performing low carbon biofuel

Broschyrer (in English)