Neste MY Förnybar Diesel är det enda drivmedlet på marknaden där omställningen kan ske omedelbart utan att man behöver ändra i sin fordonsflotta eller infrastruktur.

Fossilfritt Sverige – vägen till hållbara transporter

Sveriges tuffa och inspirerande klimatmål

Sverige har satt upp tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70% och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. Något som vi på Neste välkomnar. Vi har nämligen redan kommit en bra bit på vägen mot hållbara transporter. Genom att ersätta fossila bränslen med Neste MY Förnybar Diesel minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Förutom i den vägburna transportsektorn satsar vi på förnybart bränsle för flygindustrin samt den kemiska industrin, där vi utvecklar biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel. Områden som också är mycket viktiga att utveckla för att vi ska kunna leva i ett hållbart samhälle.

Fossilfri fordonsflotta

Neste MY Förnybar Diesel är det enda drivmedlet på marknaden där omställningen kan ske omedelbart utan att man behöver ändra i sin fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfritt förhållande med vanlig diesel. Den har dessutom lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av befintliga motorer behövs, det är bara att tanka och köra!