Sveriges tuffa och inspirerande klimatmål

Sverige har satt upp tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och skapa hållbara transporter: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 % och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 – målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen, inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Att skapa hållbara transporter är en viktig del av detta. Initiativet samlar idag över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Arbetet består också av att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria samhället och därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen. Fossilfritt Sverige ska även ta fram konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på utvecklingen. Den nationella samordnaren arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet.

Initiativet Fossilfritt Sverige är något som vi på Neste välkomnar. Vi har nämligen redan kommit en bra bit på vägen mot hållbara och miljövänliga transporter. Vår fossilfria diesel Neste MY Förnybar Diesel (HVO) har ju fördelen att man kan blanda hur man vill med fossil diesel, man kan tanka direkt utan att investera i nya fordon eller anläggningar, så omställningen till fossilfritt går bokstavligen på fem minuter!

Genom att ersätta fossila bränslen med Neste MY Förnybar Diesel (HVO) minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Förutom i den vägburna transportsektorn satsar vi på förnybart bränsle för flygindustrin samt den kemiska industrin, där vi utvecklar biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel. Områden som också är mycket viktiga att utveckla för att vi ska kunna leva i ett hållbart samhälle.

Fossilfri fordonsflotta

Utmaningarna för att nå ett fossilfritt Sverige är många och berör hela samhället, inte minst alla fordonsflottor. Neste MY Förnybar Diesel (HVO) är det enda drivmedlet på marknaden där omställningen kan ske omedelbart utan att man behöver ändra i sin fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel (HVO) har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfritt förhållande med vanlig diesel. Den har dessutom lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av befintliga motorer behövs, det är bara att tanka och köra!

Många organisationer och företag har redan gjort omställningen, t ex SkiStar som nu tankar Neste MY Förnybar Diesel (HVO) i alla sina 35 pistmaskiner i Sverige.

Samma sak med Falck ambulanser: viktigt för både miljön och tillförlitligheten tycker de, och tankar nu Neste MY Förnybar Diesel (HVO) i 60 ambulanser.