Våga tanka nytt!

Behåll era dieselfordon men tanka förnybart

Nästan samtliga av byggbranschens 800.000 fordon och maskiner drivs med fossil diesel. 
Och de flesta som beslutar om fordon och drivmedel vet att det är nödvändigt att ställa om till förnybart, ju snabbare desto bättre.
Att Sverige har offensiva utsläppsmål är väl bekant och där behöver vi alla hjälpas åt för att vägen mot fossilfrihet ska lyckas. 

Byggbranschens samlade utsläpp står för cirka 10% av Sveriges CO2e-utsläpp och fordonen och maskinerna svarar för en stor del av det. 
Så varför tvekar en del inför att ställa om?
Den förnybara dieseln, HVO100, är ett relativt nytt bränsle och därför har en del fördomar och myter stått i vägen:

  • “Det växer alger och mikrober i tanken om man tankar förnybar diesel”. Nej, det är en sammanblandning med den gamla sortens biodiesel. Här växer inget.
  • “Det går inte att lagra förnybar diesel, den måste användas direkt”. Fel, den kan lagras hur länge som helst.
  • “Den kan inte användas när det är väldigt kallt”. Fel, den kan utan problem användas ner till minus 30 grader och motorn startar bättre med HVO100 vid kallstarter.
  • “Man måste modifiera motorn för att köra med förnybar diesel”. Fel, med HVO100 är det bara att tanka och köra, man kan byta bränsle från en tankning till nästa.

Till miljö- och klimatnyttan ska man lägga den ekonomiska nyttan. Har man redan dieseldrivna fordon behöver man inte byta ut dem, det räcker med att byta drivmedel till HVO100. 
I upphandlingarna från företag, kommuner och andra aktörer blir det dessutom allt vanligare att det ställs krav på förnybara drivmedel - allt fler måste kunna visa att de har klimatsäkrat hela kedjan. Vill man vara en vinnare i upphandlingarna tjänar man på  att ställa om direkt!

För att Sverige ska nå sina klimatmål måste alla hållbara lösningar  användas: eldrivna fordon förstås när det är bästa lösningen, förnybar diesel för befintliga dieselfordon för en snabb och ekonomisk lösning, vätgas som kommer i framtiden. 
Tag kontakt med oss så kan vi tillsammans reda ut vad ett byte till förnybart skulle innebära för er. 

Jag vill veta mer om Neste MY HVO100

neste my fornybar diesel

Vad innebär en förnybar lösning för ditt företag?

jacon nilsson
Experter på förnybara lösningar
 
Christian Pettersson | Mobil: 070-723 61 09 | Email: christian.pettersson@neste.com
Jacob Nilsson | Mobil: 073-751 77 10 | Email: jacob.nilsson@neste.com
Vill du veta mer om hur du kan gå tillväga rent konkret för att bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande? Kanske har du frågor om hur omställningen kan gå till, behöver hjälp att räkna på nyttoaspekten eller bara vill ha mer information kring förnybara bränslen. Christian och Jacob, som är experter på förnybara lösningar, hjälper dig gärna med detta.

Eller vill du bli kontaktad av Christian eller Jacob?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

SE - SV ABM contact form

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU-direktiv om förnybar energi II (2018/2001 / EU).