You are here

Våga tanka nytt!

Varför ska jag välja förnybar diesel (HVO100)?

Du som jobbar inom byggsektorn vet att kraven på hållbarhet är hårda och en av utmaningarna är att minska växthusgasutsläppen från transporter och byggmaskiner. Många vet inte om att det redan finns ett alternativ till vanlig diesel som gör det enkelt att minska sina CO2e-utsläpp. Med förnybart i tanken minskas utsläppen med 70–90 procent, utan att det på något sätt påverkar motorns prestanda.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) passar i alla dieselmotorer vilket innebär att ni slipper investera i dyra inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselfordon – det är bara att tanka och köra. Eftersom 80 procent av transport- och byggsektorn ännu drivs av fossila drivmedel kan det dessutom vara av värde att våga tanka nytt. Då sticker ni ut från mängden och blir mer attraktiva i upphandlingsprocesser för uppdragsgivare som prioriterar hållbara samhällsbyggen.
 
Våga tanka HVO100!

Jag vill veta mer om Neste MY HVO100

bild1landningssida

Vill du bli kontaktad av Christian?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

SE - SV ABM contact form

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU-direktiv om förnybar energi II (2018/2001 / EU).