Referenser

“Det är klart att vi uppmuntrar andra att använda HVO för vi har ju bara goda erfarenheter av det”

Per Göransson
Projekt- och utredningsingenjör, BillerudKorsnäs

 

Partiklar, NOx och dålig 

luft reduceras

 

HVO är
8 miljoner ton

 

HVO är
åldersbeständigt

På Gävle Bruk började den fossilfria bränsleresan inomhus

På Gävle Bruk, del av BillerudKorsnäs-koncernen, arbetar runt 900 människor med att producera kartong och kraftliner - 740.000 ton per år! Vi träffar Per Göransson, projekt- och utredningsingenjör, som var med när de började söka miljövänligt bränsle.

“Vi har ju magasinsbyggnader där vi hanterar vår färdigprodukt, alltså pappersrullar eller kartong. Magasinen är mycket stora och där jobbar totalt drygt 40 personer fördelat på olika skift som använder totalt ett 20-tal truckar. Tittar man längre tillbaka så drevs de fordonen av gasol. Vi hade problem med tillgängligheten av dessa gasoltruckar i början på tjugohundratalet, så 2007 var vi tvungna att övergå till dieselfordon i magasinen. På den tiden betraktades gasol som relativt rent i relation till diesel men på grund av brister gällande tillgängligheten på gasoltruckar så fick vi gå över till diesel”.

De tre viktigaste utmaningarna för Billerudkorsnäs:

  1. Vi sökte efter det renaste bränslet i dieselform
  2. Det fanns en viss osäkerhet i och med att HVO inte var godkänt enligt Europastandard 2016
  3. Vi ville ju helst kunna behålla våra dieseltruckar

 

Det är ett rätt så enkelt beslut eftersom det idag är så etablerat med HVO. Det är ett steg på vägen för att få så bra lokal miljö som möjligt, och det är bra för klimatet. Beslutet är inte svårt. Det är klart att vi uppmuntrar andra att använda HVO för vi har ju bara goda erfarenheter av det.

Per Göransson, projekt- och utredningsingenjör, BillerudKorsnäs

Lösningen

“När Neste kom med sin produkt så var det vad vi sökte. Det är positivt att HVO är åldersbeständigt, fullt blandningsbart och att det inte behövs några tekniska förändringar, man kan fortsätta att använda sina dieseldrivna fordon. Allt har fungerat mycket bra”.

Om starten var inomhus, hur ser det ut idag? Vilka delar av er verksamhet på Gävle Bruk kör på HVO?

Per: “2016 började vi med HVO på en av våra tankstationer på området, en som försörjer mindre och mellanstora fordon och i det segmentet ingår de här magasintruckarna. Vi har en tankstation som enbart försörjer de två dieseldrivna lok vi har och 2017 införde vi även HVO där då vi kände oss trygga med det. De loken är inne och vänder i magasinen så det är bra för arbetsmiljön att det är rent drivmedel.

Och samma år införde vi HVO på den tredje tankstationen som försörjer de tunga fordonen och efter det har i princip alla fordon som går fast här innanför grindarna kört med HVO. Det är ett hundratal fordon av olika slag”

 

FAKTA OM BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar över hela världen. Med cirka 4.400 anställda globalt och en omsättning på 24 miljarder SEK är bolaget en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och de har kunder i över 100 länder.
På anläggningen Gävle Bruk jobbar cirka 900 personer, som tillsammans producerar cirka 740.000 ton kartong och kraftliner per år. Varje dag producerar Gävle Bruk material till 200 miljoner dryckesförpackningar i anläggningen, vilket betyder att var fjärde portionsdryck i världen levereras i en vätskekartong tillverkad hos BillerudKorsnäs i Gävle.
BillerudKorsnäs Gävle Bruk kör sina dieselfordon på Neste MY Förnybar Diesel som de köper från Nestes återförsäljare Qstar 

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Ladda ner vår guide nu.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column