Vi träffar Pål Nilsson, som tillsammans med hustrun Helen äger och driver Nyskördade Morötter, Lyckås Gård i Skåne.

Pål, är det ett familjeföretag ni har?
Pål svarar: “Ja det kan man lugnt säga, nu är vi åttonde generationen som odlar på Lyckås Gård. Generationerna före oss var kända när det gällde avel av mjölkkor, och min far utvecklade odlingsteknik för sockerbetor och sen blev det morötter. Nu odlar vi alla vanliga morötter som ICA säljer i Sverige, och en stor del av de ekologiska”.

Har samarbetet med ICA påverkat ert miljöarbete?
Pål igen: “ Ja, verkligen! Vi har varit ensam leverantör till ICA i 13 - 14 år för traditionellt odlade morötter och är väldigt stolta över det. Samarbetet med ICA har lett till att vi skaffat ISO-certifiering, och att vi hela tiden för en dialog om hur vi kan förbättra odlingen och göra allt mer miljövänligt. Vi producerar ju cirka 26.000 ton morötter per år så varje förbättring gör skillnad.”

Hur tänker ni när det gäller drivmedel till era fordon?
“Jo, vi har stora traktorer och andra specialfordon för odlingen, totalt runt 15 fordon. Vi ville ta steget till fossilfritt för några år sedan, och valde att gå till fossilfri diesel, Neste MY Förnybar Diesel (HVO) . När vi undersökte olika alternativ såg vi fördelarna med HVO: man kan ju behålla de dieselfordon man har, man kan köpa nya dieselfordon och tanka HVO, och man kan blanda med fossil diesel om man är långt från egna tanken”.

Var ni fundersamma om det skulle fungera med Neste MY Förnybar Diesel (HVO)?
Pål skrattar: “När vi såg att Volvo och Scania godkänner HVO till sina dieselfordon så räckte det för oss - så vi bara bytte direkt. Och det har fungerat helt utan anmärkning. Jag har följt utvecklingen av fossilfria drivmedel under flera år och tyckte att andra alternativ verkade krångliga. Så det var inget svårt beslut att byta till Neste MY Förnybar Diesel, det verkade smidigt. Och det är smidigt”.

Berätta vad ni mer gör för miljön.
Pål svarar att “...vi gör en hel del. Vår ISO 14000-certifiering, som innebär att arbeta för ständig förbättring, driver oss framåt. Vi renar och återanvänder allt vatten t ex, och samlar upp allt regnvatten på gården. Dessutom har vi solceller som nu tar hand om en del av vårt elbehov”.

Vad säger era anställda om er miljösatsning?
Pål igen: “ De känner en viss stolthet över att vi tar ett miljöansvar. Alla anställda har t ex möjlighet att följa hur mycket solenergi vi alstrar på anläggningen genom en skärm i lunchrummet. Alla är helt medvetna om vår miljösatsning och det har skapat ett engagemang hos de anställda. Vissa anställda har tagit med detta tänk hem också”.

Vad skulle du vilja säga till andra företag som inte ställt om ännu?
Pål är tydlig: “Jag vill inte mässa för andra vad de ska göra. Men HVO är ett alternativ som fungerar bra och som gör skillnad. En stor anledning till att vi valt detta alternativ är bland annat på grund av samarbetet med ICA - i vår bransch är det viktigt att ha en miljöprofil”.

Fakta om Lyckås Gård
Mitt på den bördiga Kristianstadsslätten ligger Lyckås Gård i Fjälkinge - en gård med anor från 1800-talet som idag ägs och drivs av åttonde generationen av samma familj.
Nyskördade Morötter, Lyckås gård, är huvudleverantör av morötter till ICA och producerar cirka 26.000 ton varje år.
Lyckås Gård köper Neste MY Förnybar Diesel av Nestes återförsäljare Energifabriken

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

KONTAKTA MIG TACK

tankhandtag

Kontakta mig  

Jag är intresserad av
Neste MY Förnybar Diesel  

 

KONTAKTA MIG TACK

Peab

Peab i stadsmiljö: fossilfritt är självklart!

”Vi kör mycket inne i städerna och tack vare Neste MY/HVO minskar vi de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar.”
Falck

Falcks mål är helt fossilfri fordonsflotta 2023

”Vi jobbar mycket med att minska vår miljöpåverkan och att välja fossilfritt drivmedel är den största insatsen vi som företag kan göra”.
Nobina

Nobina kör för en ännu mer hållbar kollektivtrafik

”Vi kör motsvarande 19 varv runt jorden varje dag så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet”.