Referenser

"Vi producerar cirka 26.000 ton morötter per år"

Pål Nilsson
Äger och driver Nyskördade Morötter, Lyckås Gård

 

Man kan ju
behålla
de dieselfordon man har

 

Man
kan blanda
med fossil diesel

 

Det har fungerat helt utan
anmärkning

Vi har varit ensam leverantör till ICA i 13 - 14 år för traditionellt odlade morötter och är väldigt stolta över det.

Vi träffar Pål Nilsson, som tillsammans med hustrun Helen äger och driver Nyskördade Morötter, Lyckås Gård i Skåne.

Pål, är det ett familjeföretag ni har?

-Ja det kan man lugnt säga, nu är vi åttonde generationen som odlar på Lyckås Gård. Generationerna före oss var kända när det gällde avel av mjölkkor, och min far utvecklade odlingsteknik för sockerbetor och sen blev det morötter. Nu odlar vi alla vanliga morötter som ICA säljer i Sverige, och en stor del av de ekologiska".

Har samarbetet med ICA påverkat ert miljöarbete?

Pål igen: "Ja, verkligen! Vi har varit ensam leverantör till ICA i 13 - 14 år för traditionellt odlade morötter och är väldigt stolta över det. Samarbetet med ICA har lett till att vi skaffat ISO-certifiering, och att vi hela tiden för en dialog om hur vi kan förbättra odlingen och göra allt mer miljövänligt. Vi producerar ju cirka 26.000 ton morötter per år så varje förbättring gör skillnad."

De tre viktigaste utmaningarna för Lyckås Gård

  1. Vi ville ta steget till fossilfritt
  2. Man kan blanda med fossil diesel om man är långt från egna tanken
  3. Volvo och Scania godkänner HVO till sina dieselfordon
Jag vill inte mässa för andra vad de ska göra. Men HVO är ett alternativ som fungerar bra och som gör skillnad.
Pål Nilsson, äger och driver Nyskördade Morötter, Lyckås Gård
Carl F

Lösningen

- Vi har stora traktorer och andra specialfordon för odlingen, totalt runt 15 fordon. Vi ville ta steget till fossilfritt för några år sedan, och valde att gå till fossilfri diesel, Neste MY Förnybar Diesel (HVO) . När vi undersökte olika alternativ såg vi fördelarna med HVO: man kan ju behålla de dieselfordon man har, man kan köpa nya dieselfordon och tanka HVO, och man kan blanda med fossil diesel om man är långt från egna tanken".

Var ni fundersamma om det skulle fungera med Neste MY Förnybar Diesel (HVO)?
Pål skrattar: "När vi såg att Volvo och Scania godkänner HVO till sina dieselfordon så räckte det för oss - så vi bara bytte direkt. Och det har fungerat helt utan anmärkning. Jag har följt utvecklingen av fossilfria drivmedel under flera år och tyckte att andra alternativ verkade krångliga. Så det var inget svårt beslut att byta till Neste MY Förnybar Diesel, det verkade smidigt. Och det är smidigt".

Berätta vad ni mer gör för miljön.
Pål svarar att "...vi gör en hel del. Vår ISO 14000-certifiering, som innebär att arbeta för ständig förbättring, driver oss framåt. Vi renar och återanvänder allt vatten t ex, och samlar upp allt regnvatten på gården. Dessutom har vi solceller som nu tar hand om en del av vårt elbehov".

Våra anställda känner en viss stolthet över att vi tar ett miljöansvar. Alla anställda har t ex möjlighet att följa hur mycket solenergi vi alstrar på anläggningen genom en skärm i lunchrummet. Alla är helt medvetna om vår miljösatsning och det har skapat ett engagemang hos de anställda. Vissa anställda har tagit med detta tänk hem också".

Jag vill inte mässa för andra vad de ska göra. Men HVO är ett alternativ som fungerar bra och som gör skillnad. En stor anledning till att vi valt detta alternativ är bland annat på grund av samarbetet med ICA - i vår bransch är det viktigt att ha en miljöprofil.

 

 

Fakta om Lyckås Gård
Mitt på den bördiga Kristianstadsslätten ligger Lyckås Gård i Fjälkinge - en gård med anor från 1800-talet som idag ägs och drivs av åttonde generationen av samma familj.
Nyskördade Morötter, Lyckås gård, är huvudleverantör av morötter till ICA och producerar cirka 26.000 ton varje år.
Lyckås Gård köper Neste MY Förnybar Diesel av Nestes återförsäljare Energifabriken

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column