Referenser

“Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar”

Fredrik Bergman
Projektchef Genomförande för Norra Djurgårdsstaden

 

100 000 transporter
per år med biobränsle

 

Byggd och fossilfri
år 2030

 

55 olika byggaktörer
kör på förnybart

Norra Djurgårdsstaden utanför Stockholm ska vara byggd och fossilfri år 2030. Det gäller bostäder, arbetsplatser, energi, och naturligtvis transporter.

När vi är klara efter år 2030 kommer drygt 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser finnas här. Nu är ca 3.200 bostäder och 16.000 kvm kontor/handel klara så det är en bit kvar. 55 olika byggaktörer är igång eller ska börja bygga. Men det går enligt plan - planeringen startade redan i slutet av 80-talet för eventuellt lägga OS-byn här. Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden startade planeringsmässigt år 2001. För att klara det fossilfria målet som Stockholm Stad har satt upp blir det biobaserat bränsle i värmeverket, solceller på alla tak, el-laddningsstationer för elbilar och fossilfritt bränsle i fordon där det är möjligt att påverka."

-För våra egna transporter med tunga fordon handlar det om cirka 100.000 transporter per år till och i området. För att minimera antalet transporter har vi ett masslogistikcenter för sten och jordmassor, och ett Bygglogistikcenter för byggmaterial - där samordnas transporterna för att minska antalet, och lägger vi till avfallshanteringen gör samordningen att vi minskar transporterna med ca 50%."

Och alla privata byggföretag, hur är det med deras transporter?
Fredrik igen: "De är med i samordningen jag beskrev, men hittills har det inte varit ett krav att deras transporter ska vara fossilfria. Det har diskuterats om vi ska kräva det."

De tre viktigaste utmaningarna för Norra Djurgårdsstaden

  1. Våra drivmedelsleverantörer ska upprätta en tankstation där vem som helst kan tanka förnybar HVO100, och att vi informerar om betydelsen av fossilfrihet.
  2. I vår upphandling hade vi specificerat att det skulle vara endast förnybar diesel för våra egna fordon i området.
  3. Norra Djurgårdsstaden ska vara byggd och fossilfri år 2030.

Vårt krav i upphandlingen var att det skulle vara fossilfri syntetisk diesel eller biodiesel, fri från palmolja

Fredrik Bergman är Projektchef Genomförande för Norra Djurgårdsstaden

Lösningen

Hur bestämde ni er för att Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) var den bästa lösningen?
Fredrik skickar frågan vidare till Per Erik Österlund, drivmedelsexpert på Miljöförvaltningen i Stockholm Stad.
Per Erik utvecklar: ”I vår upphandling hade vi specificerat att det skulle vara endast förnybar diesel för våra egna fordon i området. Stockholm Stad ska vara en fossilfri organisation år 2030, och byggnation och infrastruktur är stora förbrukare av fossil energi. Att åstadkomma fossilfritt byggande är en utmaning för staden och Norra Djurgårdsstaden är utvald att gå i täten för detta. Vårt krav i upphandlingen var att det skulle vara fossilfri syntetisk diesel eller biodiesel, fri från palmolja. Genom att erbjuda platser för drivmedelsanläggningar ville vi också kunna erbjuda byggherrarna möjligheten att tanka fossilfritt bränsle. Vi tilldelade två företag, Energifabriken och Qstar Energi, varsitt område i Norra Djurgårdsstaden, och deras bränsle som uppfyller våra krav är Neste MY Förnybar Diesel HVO100.”

Till sist Fredrik, vad krävs för att lyckas med detta inspirerande projekt?
Låt mig avsluta med ett citat från vår Hållbarhetsstrateg Christina Salmhofer som jag skriver under på: "Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar. Och framförallt mod, engagemang och samverkan mellan alla inblandade parter!

 

Fakta om Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden utanför Stockholm kommer att omfatta drygt 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser när den står klar efter år 2030. Stockholms Stads höga ambition med att bygga en fossilfri stadsdel beskrivs här: www.norradjurgardsstaden2030.se
Som del av detta har Energifabriken och Qstar, tilldelats varsitt område i Norra Djurgårdsstaden för att kunna leverera Neste MY Förnybar Diesel HVO100.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Ladda ner vår guide nu.

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column