Referenser

"Återvinning och hållbarhet är hela vår affär - därför var skiftet till HVO givet."

Anna Boo
Hållbarhetsstrateg på PreZero

 

95 procent
av allt bränsle vi köper är HVO100

 

Vi kunde använda
bilarna vi redan hade

 

Från
10 500 ton
CO2e per år till
2,5 ton

Det krävs en omställning – från linjära flöden av resurser till cirkulära.

Återvinningsföretaget PreZero har anor från 1880-talet, när de under namnet Sellbergs körde sopor med häst och vagn. Idag, med drygt 1100 anställda på 55 platser i landet, ligger de i absolut framkant när det gäller återvinning och cirkulärt tänkande. Vi pratar med Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero.

Anna förklarar: “Vi är ett återvinningsföretag som satsar på förnybart. Vi tar restavfallet från våra kunder och gör det till en förnybar resurs, helt enkelt. Det gör vi genom materialåtervinning så att vi ska kunna använda samma resurser som vi redan tagit fram en gång, så många gånger som möjligt. Det som inte går att materialåtervinna blir el och energi när vi skickar resterna till kraftvärmeverk. Idag återvinner vi cirka 92% av allt avfall vi samlar in. Därför brukar vi inte tala om “avfall”, vi ser det som “resurser.”

Anna utvecklar: “Vi har väldigt mycket transporter, vi har ju en verksamhet som kräver det. Vi äger cirka 650 lastbilar själva och sen har vi underentreprenörer med cirka 200 bilar till. Så även om vi är ett återvinningsföretag, är vi nästan ett åkeri också. Här kan vi verkligen påverka miljön genom rätt beslut vad gäller transporter. Det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen, med utbildning i ECO-driving, effektivare logistik, eldrift med grön el, och biodrivmedel.”

Ni bytte till Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) 2021. Vilka utmaningar hade ni som HVO100 skulle lösa?
Anna utvecklar: “Vår verksamhet medför mycket transporter och där har vi en stor och känd påverkan på klimatet. Vi har i många år arbetat med att minska miljö- och klimatpåverkan genom effektivare logistik och ruttoptimering och det är ett arbete som fortgår. Men oavsett hur mycket vi arbetar med att minska sträckorna så har vi mycket transporter och utsläppen som orsakas av dem behöver vi ta ett ansvar för att minska. Ett effektivt sätt är att byta till ett klimatvänligare bränsle som HVO100. Beslutet gav snabbt betydligt mycket mindre växthusgasutsläpp.”

Om man tittar på era kunder, är det uppskattat eller kanske till och med ett krav att ni kör på HVO100?
Anna igen: ”Många av de offentliga verksamheter som vi har som kunder, kommuner till exempel, de har ju länge ställt krav på förnybara drivmedel. Sen specificerar de inte vilket enskilt drivmedel det ska vara. Och sen har vi en hel del kunder som efterfrågar klimatvänliga transporter och de vill ha mycket klimatdata kring avfalls- och materialhantering hos oss, för det är ju viktigt i deras hållbarhetsbokslut och rapporteringar och klimatbokslut och GHG-protokoll och sådana saker. Då kan vi visa att vi genom att byta till HVO100 har gjort en väldigt stor minskning av koldioxidutsläppen. Och det är väldigt positivt och för oss är det nu mycket enkelt att säga att nu kör vi på förnybara HVO, vi behöver liksom inte tänka mer på det.
 
Sen har vi en hel del kunder som frågar oss hur vi jobbar med transporter och HVO och när vi då säger att vi ställt om så att 95 procent av vårt drivmedel är HVO100, då tappar de nästan hakan och undrar hur vi lyckats med det. För de själva kanske bara ställt om till 50 eller 60 procent. Det handlar ju förstås om vilken fordonsflotta man har från början och hur man har tagit beslutet. Men jag tror att det är jätteviktigt att kunna sätta ned foten och säga att: Nu kör vi på det här.”
 
Hur har det fungerat med Neste MY och vad säger era chaufförer?
Anna igen: “De säger att det fungerar väldigt bra. En del har ju kört på HVO i många år på några ställen i företaget. I Norrköping har vi till exempel kört på HVO i 5 – 6 år. Och alla är väldigt nöjda, för det handlar ju om att man kör sin vanliga lastbil och man tankar på samma sätt som man gjort innan. Det är ingen konstig grej, utan man ska bara välja rätt handtag där man tankar, i princip.”
 
Många företag har ju inte kommit lika långt med hållbarhetsarbetet som PreZero. Vad skulle du ge dem för tips för att komma igång?
Anna: ”Man kan börja med att titta på vad man som företag har för miljö- och klimatpåverkan för att se vad man snabbt kan förändra. Och just att byta från ett drivmedel till ett annat i de fordon man redan har, det är hur enkelt som helst. Det kan ju finnas en ekonomisk aspekt i det här såklart om det förnybara drivmedlet är dyrare, men jag tänker också att det kanske är alla de billiga alternativen som gjort att vi har hamnat i den situation som världen är i idag. Och då kanske man också får satsa lite pengar på en mer hållbar framtid, helt enkelt - och vara beredd på att det får kosta lite.”

Ni har en inspirerande framtidsvision om en värld där allt avfall kan användas som resurs – i ert dagliga arbete, vad står i vägen för att ni ska ta det steget framåt?
Anna avslutar: “Det handlar om att vi måste tänka långsiktigt. Att hela samhället måste tänka långsiktigt. Vilka produkter behöver vi ha i framtiden, hur ska vi producera dem och av vilket material ska vi producera dem.
När produkten inte längre kan användas till det som var tänkt – hur kan man återanvända den till någonting annat, utan att det kräver jättemycket energi?
För att världen ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet krävs en omställning – från linjära flöden av resurser till cirkulära.
Ja, man kan väl säga att vi satsar på förnybart i hela kedjan. Vi vill ju förnya avfallet till att bli nya produkter och nytt material, då känns det helt naturligt att vi satsar på förnybart drivmedel. Det är en självklarhet.”

De tre största utmaningarna för PreZero

  1. Brandrisk: Vill undvika att ha större mängder bränsle inne på anläggningarna.
  2. Behövde ett driftsäkert bränsle.
  3. Bränsletillgång från Malmö i söder till Umeå i norr på 55 olika platser.
Det kan ju finnas en ekonomisk aspekt i det här såklart om det förnybara drivmedlet är dyrare, men jag tänker också att det kanske är alla de billiga alternativen som gjort att vi har hamnat i den situation som världen är i idag.
- Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero.

Lösningen

Anna berättar: “På grund av brandrisken så vill vi också undvika att ha större mängder bränsle inne på våra anläggningar, speciellt på de mindre. Så det blev också en utmaning till våra bränsleleverantörer att kunna möta vårt behov av HVO100 på andra platser än på våra anläggningar. Vi tankar främst på vanliga tankställen som finns utefter våra transportvägar och vårt beslut har också bidragit till en HVO-utbyggnad på dem. En ökad tillgänglighet av HVO bidrar ju till att många fler än PreZero kan köra på förnybart bränsle. Som stor aktör har vi ett ansvar för att bidra till inte bara vår omställning utan också till samhällets omställning.”

Anna fortsätter “Först talade vi om el, men vi kunde ju inte köpa nya bilar om vi inte måste. Vi har även kört lite på RME tidigare, men vi måste ha ett drivmedel som är driftsäkert. Det blir ju inte bra om det blir stopp i motorn. Så vi har väl letat efter ett drivmedel som vi kan köra vilken lastbil som helst på, i princip. Men med samma prestanda som diesel. Och då kom vi fram till att det var HVO100 som var det alternativet, helt enkelt.”

Anna: “Vår utmaning är ju också att vi finns från Malmö i söder till Umeå i norr, på 55 olika platser och då måste man också se till att drivmedlet man väljer finns på de här platserna och att det är utbyggt med tankstationer. Vi är ett stort företag med många bilar, så vi måste ha samarbetspartners som kan leverera det bränslet som vi har beslutat oss för på alla, eller i alla fall de flesta, ställena.”

 

Fakta om PreZero
Återvinningsföretaget PreZero har anor från 1880-talet, när de under namnet Sellbergs körde sopor med häst och vagn. Idag, med drygt 1100 anställda på 55 platser i landet, ligger de i absolut framkant när det gäller återvinning och cirkulärt tänkande. PreZero köper sin Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) av Energifabriken och hos återförsäljare runt om i landet.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column