Miljö- och utsläppstillstånd reglerar vårt arbete

Lagstiftning reglerar vårt arbete även när det gäller miljöfrågor. Arbetet i våra raffinaderier i EU (Borgå, Nådendal och Rotterdam) regleras av lagstadgade miljötillstånd utfärdade av de lokala myndigheterna i enlighet med EU-lagstiftningen. Dessa sätter kraven för utsläppsbegränsningar, utsläppsminskningar, kännedomen om utsläppspåverkan och rapportering.

Vårt raffinaderi i Singapore regleras av lokal lagstiftning med samma mål som EU:s miljöregler.

 

Raffinaderier i EU omfattas av handeln med utsläppsrätter

Koldioxidutsläpp från våra raffinaderier I Borgå och Nådendal omfattas av EU:s Emissions Trading System. Anläggningar som omfattas av systemet behöver ett utsläppstillstånd och en oberoende tredje part verifierar varje år den övervakning och rapportering som görs vid dessa anläggningar.

Vi upphandlar merparten av de ytterligare utsläppstillstånd vi behöver genom EU:s handelssystem. Några av våra tilldelningar har täckts genom våra investeringar i Greenstream:s Climate Opportunity Fund.