Vårt samhällsengagemang

Ett äkta samhällsengagemang

Vi arbetar engagerat med utvecklingen av vår bransch och samhället i stort. Vi är en aktiv, global partner i samarbeten och diskussioner med sammanslutningar som är relevanta för oss. Vi vill aktivt delta i samhällsdialogen i de länder vi är verksamma i.
 

Med vår expertkunskap är vi rådgivare vid politiska beslut

Inom energiindustrin är samarbetet med myndigheter och politiska beslutsfattare viktigt. Vi är rådgivare för lagstiftares och andra beslutsfattares arbete genom att erbjuda expertkunskap och information inför beslut. Vi följer EU:s  praxis för ett gott påverkansarbete och har registrerat oss i EU:s Transparency Register.

 

Framtidsforskning som bidrar till ett bättre samhälle

Vi samarbetar med ett antal internationella universitet och forskningsinstitutioner. Under de senaste åren har vi bl.a. deltagit i internationella, universitetsledda algforskningsprojekt i Australien och Nederländerna, där vi utvecklar metoder som kan producera alger kostnadseffektivt. Genom vår omfattande forskning och utveckling söker vi hela tiden nya sätt att utveckla hållbara lösningar.

 

Vi är en starkt kraft som driver på utvecklingen av en hållbar produktion av palmolja

Vi är aktiva i utvecklingen av hela försörjningskedjan för våra förnybara råmaterial och jobbar bland annat med mer hållbara arbetsmetoder i palmoljeindustrin i Malaysia och Indonesien. Här samarbetar vi med CORE (Consortium of Resource Experts), som består av Daemeter, Proforest och the Rainforest Alliance. Syftet är att utveckla spårbarheten och transparensen i försörjningskedjor, även utanför vår egen industri.

Vi är också¨en aktiv medlem av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Tillsammans med lokala NGO:s och tjänstemän diskuterar vi lösningar för att utveckla palmoljeindustrin i en mer hållbar riktning.