Den enda vägen är framåt

Neste i korthet

Neste grundades 9 januari 1948 för att säkra Finlands oljetillgång. Frågan om att bygga ett oljeraffinaderi i Finland blev aktuell första gången i mitten av 1940-talet. Det nya raffinaderiet driftsattes i juli 1957 i Nådendal. Raffinaderiet visade sig snart inte kunna tillgodose det växande behovet av petroleumprodukter i Finland och ytterligare ett raffinaderi byggdes och startades i Borgå 1965.

Under de kommande åren steg Nestes raffineringskapacitet stadigt och företagets affärsintressen utökades. Neste etablerades även som bensinstationskedja i Finland och i Baltikum. 

En revolutionerande teknik föddes

1996 experimenterade Neste med att utveckla en helt förnybar diesel och ansökte om patent för NEXBTL-raffineringstekniken. 11 år senare, 2007, byggdes den första produktionsanläggningen för förnybar diesel på raffinaderiet i Borgå. Världens största raffinaderi för förnybar diesel togs sedan i drift 2010 i Singapore och ytterligare ett driftsattes 2011 i Rotterdam. Nestes kapacitet för förnybar diesel är idag sammanlagt 2,6 miljoner ton per år.

Vi siktar på att utöka vår produktion till 3 miljoner ton genom produktionseffektivisering. Dessutom kommer vi ge besked senare i år om att eventuellt bygga en ny anläggning på 1 miljon ton, vilket skulle lyfta den totala produktionskapaciteten till 4 miljoner ton år 2021.

Världens största producent av förnybar diesel

Idag skapar Neste (noterat som NESTE, Nasdaq Helsinki) hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i kundanpassade lösningar.

Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrierna.

År 2017 var Nestes nettoomsättning 13,2 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens 100 ledande företag inom hållbarhet. I januari 2018 år tog vi ett stort steg framåt då vi rankades som nummer 2 bland världens mest hållbara företag.