Dags att agera snabbare, djärvare och tillsammans.

Vår strävan är att skapa en välmående planet för nästa generation, och vårt mål är att bli globalt ledande inom förnybara och cirkulära lösningar. Nu ökar vi tempot!

Medvetenheten ökar i stora delar av världen: för att rädda klimatet måste vi ställa om från fossila bränslen och råvaror till organiskt, naturligt och hållbart. Det inspirerar oss på Neste att agera ännu snabbare, att ta stora investeringsbeslut, för att bidra på det sätt vi kan.Vi sluter upp bakom de offensiva globala målen och ökar tempot för att bidra till positiva lösningar.

Vi startade med fordonstrafiken för cirka 20 år sedan, med utvecklingen av geni-bränslet HVO Neste MY Förnybar Diesel - som kan användas precis som fossil diesel men med 90% mindre utsläpp. Nu produceras och säljs flera miljoner ton av vår Neste MY och vi har nyligen börjat bygga ännu en produktionsanläggning för att svara mot den ökande efterfrågan. När den anläggningen står klar år 2020 kommer vi att kunna producera 4,5 miljoner ton Neste MY per år.

Vi fortsatte med flygtrafiken, där vi redan börjat leverera fossilfritt flygbränsle till KLM, BRA och andra flygbolag. Neste MY Förnybart Flygbränsle™ produceras från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial.

Det tredje steget för oss är förnybar plast och kemikalier. Trots att ambitionen är att dra ner på vår konsumtion av plast, förväntas behovet av plast att öka fyrfaldigt till år 2050. Plastföremål måste därför produceras på ett helt nytt sätt, så att konsumtionen av naturresurser och energiförbrukningen minimeras och återvinningen blir effektiv. Den här utvecklingen driver vi i samarbete med andra företag, till exempel IKEA. Med hjälp av Neste kan IKEA nu producera plastprodukter av avfall och restprodukter, som använd frityrolja och hållbara vegetabiliska oljor.

Vad kan du göra för klimatet?
Alla kan göra något, och alla insatser har betydelse. Byta drivmedel är för många det första och enklaste steget, och det till kan exempel följas av vad vi konsumerar och hur vi återvinner. Kanske känner du som vi - att det är dags att agera snabbare och djärvare.