flygplan
FLYG
FLYG

10 saker du behöver känna till om hållbart flygbränsle

Text: Satu Dahl

När du använder hållbart jetbränsle gynnar du både ditt företag och miljön. Men hur vet du att det verkligen är hållbart? Och hur gör du för att komma igång? Här hittar du de svar du behöver.

 

Hållbart flygbränsle kan innebära stora miljövinster för flygbolagen. Inom flygsektorn söker man hela tiden efter nya, innovativa sätt att få ner koldioxidutsläppen, målet är att göra flygresorna helt koldioxidneutrala.

Flygsektorn har åtagit sig att till år 2050 sänka sina nettoutsläpp av koldioxid till hälften av 2005 års nivåer. Planen för hur klimatkompensationen och utsläppsminskningen ska gå till övervakas noga. Alla flygbolag behöver fundera över vilka lösningar och åtgärder man kan ta till för att nå de satta målen.

Det hållbara bränslet spelar redan en viktig roll i många flygbolags hållbarhetsstrategier. Om hållbarhet är ett alternativ du funderar på och vill veta mer om, har du kommit rätt. Nedan finner du svaren.

Vad är hållbart flygbränsle för något?

Hållbart flygbränsle är ur miljösynpunkt, ett bättre alternativ än fossilt bränsle.

Just hållbarheten är viktig – bränslet kan tillverkas av flera alternativa resurser, inte minst av avfall. Neste MY Renewable Jet Fuel tillverkas av en blandning av förnybara och hållbara råvaror, det vill säga avfall och restprodukter – vilket exempelvis kan bestå av gammal matlagningsolja och fett från djur.

Var tillverkas det hållbara flygbränslet?

Neste, som är världens största producent av förnybart bränsle från avfall och restprodukter, tillverkar sina förnybara produkter i företagets raffinaderier i Porvoo (Finland), i Rotterdam (Nederländerna) och i Singapore. För närvarande produceras det hållbara flygbränslet i Porvoo och distribueras därifrån till flygplatser världen över. År 2022 kommer dock utbyggnaden i Singapore att ha ökat Nestes produktion av hållbart flygbränsle till mer än tio gånger dagens nivå.

Hur vet jag om det bränsle jag använder är hållbart producerat?

Bra fråga. Det är alltid viktigt att veta var leverantörens råvaror kommer ifrån.

Medan en del av biobränslena på marknaden tillverkas av råvaror som inte är hållbara, till exempel grödor som kan öka risken för avskogning, tillverkas Nestes hållbara flygbränsle helt och hållet av avfall och restmaterial. Vi använder inte palmolja som råvara.

De leverantörer som förser oss med råmaterial har valts ut noga. Samtliga Nestes raffinaderier för förnybara produkter är antingen certifierade enligt International Sustainability & Carbon Certification-systemet eller har godkänts av United States Environmental Protection Agency.

Är bränslet säkert att använda?

Absolut. Du behöver inte heller göra några modifieringar eller ytterligare investeringar. Nestes förnybara jetbränsle uppfyller stränga säkerhets- och kvalitetskrav och är certifierat enligt ASTM D7566. Det är också helt kompatibelt med befintlig jetmotorteknik och distributionsinfrastruktur vid uppblandning med fossilt jetbränsle (ASTM D1655).

Varför är det hållbara flygbränslet bättre för miljön?

Hållbart flygbränsle är ett renare alternativ till det fossila bränslet, med upp till 80 procent lägre utsläpp av växthusgaser under bränslets livscykel, jämfört med konventionellt fossilt jetbränsle. Det gör att flygbolagen kan minska sin miljöpåverkan.

Ger det några andra fördelar för miljön?

Genom att det hållbara bränslet brinner rent med högre energiinnehåll och utan svavel, syre och aromatiska kolväten kan det också minska utsläppen av partikulära svavel- och kväveoxider.

Nestes banbrytande, patenterade teknik gör även att företaget kan använda sig av en rad olika avfalls- och restmaterial i produktionen av förnybart bränsle, vilket gynnar en cirkulär ekonomi.

Varför har Neste valt att tillverka förnybart flygbränsle?

Neste har under flera decennier arbetat för att hitta lösningar som är bättre för miljön. Genom innovation och hårt arbete har Neste blivit världens största tillverkare av förnybar diesel och jetbränsle som framställts av avfall och restprodukter.

Neste är mycket engagerade i hållbarhetsfrågor och arbetar hårt för att minska sina egna utsläpp, samtidigt som man hjälper sina kunder att göra detsamma. Under 2020 rankades Neste för tredje året i rad som världens tredje mest hållbara företag. Det är ett tydligt bevis på företagets starka engagemang för planetens hälsa.

Varför ska mitt flygbolag använda hållbart bränsle?

Det finns många bra anledningar till det. Att använda hållbart flygbränsle är ett bra sätt att visa kunder och olika intressenter att ni engagerar er i hållbarhetsfrågor. Genom att vara proaktiva och främja användningen av hållbart flygbränsle kan ert flygbolag hjälpa till att skapa en grönare framtid för både flygindustrin och vår planet.

Det är inte bara det att flygindustrin har åtagit sig att halvera sina koldioxidutsläpp, konsumenterna efterfrågar också i allt högre utsträckning mer miljövänliga alternativ. Ett enkelt sätt att möta dina kunders behov är att i samband med biljettbokning göra det smidigt för dem att välja en resa med hållbart flygbränsle.

Är det många flygbolag som använder hållbart flygbränsle?

Ja! Antalet flygbolag som gör det mesta möjliga av det hållbara bränslets miljöfördelar ökar hela tiden med bolag som Lufthansa, JetBlue och KLM i spetsen.

Kommer det hållbara flygbränslet att räcka åt alla?

Nestes årliga produktionskapacitet av förnybart jetbränsle ligger för närvarande på 100 000 ton, men med utbyggnaden som görs i Singapore kommer företaget från 2022 att kunna producera upp till en miljon ton per år.

Faktum är att Neste genom sin satsning på produktionsanläggningen i Singapore – som uteslutande är till för förnybara produkter – har investerat 1,4 miljarder euro för att öka produktionen.

Läs mer: Allt du behöver veta om våra hållbara lösningar för flygindustrin