You are here

Överför vi personuppgifter utanför EU och EES?

Vi överför eller delar inte personuppgifter utanför EU eller EES utan rättslig grund.

En del av våra tjänsteleverantörer finns utanför EES och vi överför personuppgifter till dem vid behov för de syften som anges i det här integritetsmeddelandet.

Vi ser till att använda kontraktsenliga skyddsåtgärder (så kallade standardbestämmelser om dataskydd som godkänns och distribueras av EU-kommissionen) när vi överför personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer.