You are here

Hur använder du dina rättigheter enligt GDPR?

Här kan du hitta instruktioner om hur du använder dina rättigheter enligt GDPR. Vi kommer att besvara ditt ärende inom 30 dagar från att vi tar emot det. Om din begäran är omfattande eller komplicerad kan vi utöka tidsperioden med maximalt ytterligare två månader.

När du använder dina rättigheter måste du vara beredd att bevisa din identitet. Du har rätt att använda dina rättigheter utan kostnad. Om en begäran anses vara definitivt ogrundad eller onödig av Neste, kan en avgift tas ut för att täcka de administrativa kostnaderna. Dina begäranden sparas tillsammans med dina personuppgifter.

 • Konsument – skicka in en GDPR-begäran
   
 • Affärsrepresentant – skicka in en GDPR-begäran
  • Var vänlig och lägg till namnet på din kontaktperson på Neste (vem vet du på Neste?) till fältet Ytterligare information på formuläret. På så sätt kan vi hitta din personliga information lättare.
 • Arbetssökande
  • Du har möjlighet att hantera dina egna personuppgifter via Nestes rekryteringsportal. Du kan ändra, uppdatera eller radera dina uppgifter när som helst.
  • Vi kan använda lämplighetstester och/eller videointervjuer som del av vår rekryteringskampanj. Du kan begära att vår tjänsteleverantör RecRight ska lämna ytterligare information kring dina personuppgifter, till exempel lämplighetstester och/eller videointervjuer. Din videointervju lagras i 12 månader. Vid behov kan du begära att RecRight ska radera din video och ditt personliga konto genom att kontakta dem direkt: support@recright.com.
 • Anställda – mer information finns på Nestes interna webbplats Portal.
   
 • Tidigare anställda – kontakta tidigare chef eller HR.