Vilka är vi

Data relaterade till användningen av våra tjänster

Vi samlar också in uppgifter om dig när du använder våra tjänster, till exempel när du betalar med ditt Neste-kort eller Neste-mobilappen eller när du köper något på någon av våra stationer. Vi använder sådana uppgifter för våra berättigade affärsintressen i syfte att förbättra din kundupplevelse hos oss, samt för att utveckla våra produkter och tjänster så att de uppfyller kundernas intressen och behov. Vi använder framför allt dessa uppgifter i följande syften:

  • För att förbättra vår förståelse för trender i kundernas användning. Detta gör att vi kan ge dig rabatter och annat marknadsföringsmaterial som vi tror att du kan vara intresserad av, hela tiden i enlighet med dina kommunikationsönskemål.
  • För att implementera, bibehålla och utveckla våra befintliga och framtida tjänster och produkter. Vi gör detta genom att analysera våra kunders användning av våra tjänster och produkter samt för att ta fram statistik genom uppgifterna. Detta skapar mervärde för båda parter: du kan beställa förbättrade tjänster och produkter från oss och vi kan fortsätta uppfylla våra kunders föränderliga önskemål och behov.

Anpassning av dina uppgifter

Användning av mobilappen, webbplatserna eller någon funktion på dessa kan innebära att de produkter eller tjänster som tillhandahålls för att uppfylla dina specifika behov eller önskemål behöver anpassas. Sådan anpassning genomförs genom att skapa en profil som beskriver dig som kund. Din profil kan skapas med olika typer av uppgifter, till exempel dina personliga egenskaper och ditt beteende.

Profiler kan till exempel användas för att målinrikta marknadsföringen och innehållet i tjänsterna mot dig genom individuellt anpassad annonsering och marknadsföring i samband med tjänsterna. Med hjälp av anpassat innehåll kan vi variera annonseringen i tjänsterna från kund till kund. 

Profilerna används också för att stötta vår utveckling av produkter och tjänster.