You are here

Hantering av kundrelationer

Vi samlar in personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. I de flesta fall får vi personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du registrerar dig för ett Neste-kort eller när du köper produkter eller tjänster av oss.

I syfte att skaffa kunder samlar vi in kontaktinformation från olika företags webbplatser. Dessutom använder vi data som vi köper från tredje part och data från våra partners. I sådana fall har tredje part bekräftat att de har rätt att samla in och dela dessa data. Vi använder dessa uppgifter i följande syften:

  • För att tillhandahålla de tjänster eller produkter som du har beställt av oss. Detta omfattar att ta emot din beställning, leverera din beställning och behandla fakturor som rör beställningen. Vid behov använder vi också dina personuppgifter för att driva in försenade betalningar från dig. Alla dessa åtgärder är en följd av det avtal som vi har med dig och är nödvändiga för att fullfölja de åtaganden som uppstår genom vår kundrelation med dig.
  • För att förse dig med viktig produktinformation i säkerhetsdatablad
  • För att utvärdera din kreditvärdighet i samband med beställningen och fastställa din kreditgräns när du ansöker om ett Neste-kort. Det här är ett avtalsmässigt åtagande: vi måste utvärdera kreditvärdigheten innan vi kan godkänna vårt avtal med dig.
  • För att kunna svara på dina frågor om våra tjänster och produkter eller andra begäranden kan det hända att vi sparar dina telefonsamtal, e-postmeddelanden och chattmeddelanden som rör kundtjänst och kreditkontroller. Detta beror på i vilket land Neste-företaget finns. Vi berättar alltid i förväg om eventuella inspelningar. Våra berättigade affärsintressen är att förbättra kvaliteten på våra tjänster och vi använder inspelade data för att hänvisa till, bibehålla och förbättra vår kundtjänst. 
  • Dessutom kan vi skicka marknadsföringskommunikation till dig, till exempel undersökningar och nyhetsbrev, och bedriva marknadsforskning som är relevant för att bibehålla vår kundrelation med dig. Detta sker hela tiden i enlighet med dina kommunikationsönskemål. Du har alltid rätt att avsäga dig sådan kommunikation.
  • Tillämpliga lagar kräver att vi använder skälig försiktighet när det gäller att följa ekonomiska sanktioner, förhindra penningtvätt, bekämpa finansiering av terrorism och rapportera misstänka affärstransaktioner till lämpliga myndigheter.

I syfte att säkerställa att vi behandlar korrekta uppgifter om dig använder vi externa tjänstleverantörer för att komplettera den information du anger för oss och hålla den uppdaterad.

Vi samlar också in uppgifter om dig när du använder våra tjänster, till exempel när du betalar med ditt Neste-kort eller Neste-mobilappen eller när du köper något på någon av våra stationer. Vi använder sådana uppgifter för våra berättigade affärsintressen i syfte att förbättra din kundupplevelse hos oss, samt för att utveckla våra produkter och tjänster så att de uppfyller kundernas intressen och behov.

Användare av andra onlinetjänster

När du använder våra webb- eller mobiltjänster, deltar i tävlingar, prisutlottningar och undersökningar, kontakta oss via våra webbsidor eller prenumererar på marknadsföringsmaterial, till exempel våra nyhetsbrev, rapporter eller pressmeddelanden, lämnar du personuppgifter till oss. Vi samlar dessutom in dina uppgifter när du registrerar dig för evenemang eller ansöker om sponsring på vår webbplats.Vi samlar också in information om användningen av våra webbsidor genom användning av cookies och annan liknande teknologi. Du kan läsa mera om cookieanvändningen.

En del av våra tjänster finns endast tillgängliga för registrerade användare. För att använda dessa måste du kanske registrera ett Neste-konto. Vi kommer att använda personuppgifter om dig

  • för att behandla din begäran eller annan kommunikation och för att övervaka dess framsteg. Vi delar dina personuppgifter också med våra distributionspartners för att möjliggöra enkel och effektiv kommunikation mellan vår kund och distributionspartner - detta är i ditt bästa intresse som  kund. Vår behandling är baserad på vårt legitima intresse av att bjuda våra produkter och tjänster och förbättra kundupplevelsen,

  • för att du ska kunna delta i sådana aktiviteter eller för att vi skall kunna skicka dig det material som du har begärt. Vår behandling är baserad på ett avtal eller vårt legitima intresse av att bjuda våra produkter och tjänster,

  • för att skicka marknadsföringsmeddelanden som bäst matchar dina intressen. Du har alltid rätt att vägra direkt marknadsföring. Läs mer om marknadsinriktning,

  • för att ge dig riktad marknadsföring på andra onlinetjänster, till exempel Facebook.