You are here

Konsumenter

När du beställer en tjänst eller produkt från oss eller besöker våra bensinstationer och inleder en kundrelation med oss, samlar vi in följande personuppgifter om dig:

 • Kontaktinformation, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Personnummer  
 • Ekonomisk information och uppgifter som behövs för kreditupplysningar, till exempel information om indrivning av skulder (i förekommande fall) och resultat av kreditvärdighetskontroller 
 • Beställnings- och transaktionsinformation, till exempel fakturor eller information som rör dina inköp från Nestes bensinstationer
 • Betalningsinformation, inklusive eventuella rabatter eller information om lojalitetskort 
 • Kundhanteringsinformation, till exempel nekande till marknadsföring
 • Inspelade samtal från kundtjänst. Med ditt tillstånd samlar vi in information om var du finns för att kunna ge dig bättre kundtjänst.
  • Vi sparar all kommunikation i maximalt två år.
 • Uppgifter om marknadsförings- och kundtjänståtgärder (till exempel uppgifter för prisutlottningar och tävlingar), samtycken och förbud

Neste-kortkunder

Om du ansöker om ett Neste-kort, eller när du använder ditt Neste-kort, samlar vi också in följande uppgifter (om dig):

 • Neste-kortinformation, till exempel kortets ägare och giltighet
 • Information som är nödvändig för att förhindra eller avslöja penningtvätt, bekämpa finansiering av terrorism och göra det möjligt för Neste att följa ekonomiska sanktioner. Detta sker alltid i enlighet med lokal lagstiftning.

Om inget annat anges sparar vi kundinformationen under kundrelationen och i ytterligare två år i kundservicesyfte. Under den här tiden kan vi skicka kundbrev till dig. Därefter sparar vi dina personuppgifter under så lång tid som krävs enligt lokala lagar, till exempel nationell lagstiftning för bokföring och bekämpning av penningtvätt.