You are here

Videoövervakning

Vi har videoövervakning vid våra bensinstationer för att förhindra och klara upp stölder eller annan kriminell aktivitet, till exempel vandalisering eller annan skada på personer eller egendom.

Vid behov använder vi video för att komma i kontakt med ägaren eller innehavaren av ett fordon för att skydda kundens tillgångar eller hälsa, eller under andra exceptionella förhållanden.

Vi kan använda externa serviceleverantörer för att få åtkomst till deras kontaktinformation, till exempel det finska trafikverket eller olika register.