20 December 2021

Neste donerar 1 miljon euro till universitet i Finland

Neste Corporation, Pressmeddelande, 20 december 2021 kl. 9.30 (EET)

Neste donerar sammanlagt 1 miljon euro till universitet i Finland för att stödja forskning och utbildning i den kemiska industrin samt för att stärka samarbetet mellan industrin och den akademiska världen. Donationen går till Aalto-universitetet och till Åbo Akademi, som Neste har långsiktiga strategiska samarbeten med. Förutom det utökade samarbetet (antalet strategiska projekt samt storlek av dem) var ett kriterium för valet av donationsmottagare andelen examinerade från dessa universitet som rekryterats till Nestes innovations aktiviteter.

Donationerna går till utbildningsområdena för teknik vid Aalto-universitetet och vid Åbo Akademi. Samarbetet med Aalto-universitetet och Åbo Akademi fokuserar på att utveckla hållbara lösningar inom sektorerna för energi och kemi. Dessa områden är centrala för Nestes strategiska utveckling.

”Nestes framgångar är djupt rotade i innovationskraft, djärvhet och långsiktig systematisk forskning och utveckling. Vårt omfattande samarbete med universitet sammanför ledande branschexpertis med forskning på hög nivå. Detta gör att vi kan hitta lösningar på globala utmaningar som gagnar samhället på lång sikt. Med vår donation vill vi också visa vår uppskattning till att universiteten tillhandahåller kvalificerad utbildning, tillgänglig för alla. Därmed säkerställs mångfald och kvalitet på talanger och expertis även i framtiden”, säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation, Neste.

Effekten av Nestes donation förstärks av finska statens kampanj för motfinansiering av universitet 2020–2022.

Neste har en lång historik av att stödja och samarbeta med utbildningssektorn på olika nivåer. Företaget erbjuder varje år sommarpraktik för ungefär 350 unga människor i Finland. Neste samarbetar också med universitet och högskolor genom ett stort antal forskningsprojekt och erbjuder möjligheter för examens- samt doktorsarbeten.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se