26 November 2021

Neste går in i genomförandefas tillsammans med partners i MultiPLHY-projektet för att demonstrera framställning av grön vätgas i Nestes raffinaderi i Rotterdam

Publicerad i Nyheter under Innovation

Neste Corporation, Pressmeddelande, 23 november 2021 kl. 9 (EET)

Neste går in i genomförandefastillsammans med sinapartners i MultiPLHY-konsortiet. MultiPLHY-projektet har som mål att installera, integrera och köra världens första elektrolyssystem för höga temperaturer i multimegawattskala (ca 2,4 MW) i Nestes raffinaderi för förnybara produkter i Rotterdam. Projektet ska demonstrera framställning av grön vätgas för raffinaderiets processer. Tekniken för högtemperaturelektrolys tillhandahålls av Sunfire.

MultiPLHY-projektet startade i början av 2020, och sedan dess är konceptdesignen avslutad, medan detaljprojekteringen befinner sig i sitt slutskede. I nästa fas går Neste vidare med anläggningsarbetena. Utöver Neste och Sunfire är deltagarna i MultiPLHY-konsortiet CEA, en fransk offentlig forskningsorganisation, Paul Wurth, ett ingenjörsföretag och  teknikleverantör samt ENGIE, en global referens inom energi och tjänster med låga kolavtryck.

”I linje med Nestes tillväxtstrategi fortsätter vi att fokusera på innovation, där förnybar vätgas och Power-to-X är två av våra viktigaste utvecklingsområden. Demonstration av grön vätgasproduktion i vårt raffinaderi i Rotterdam i MultiPLHY-projektet är ett av våra initiativ som ger oss möjlighet att fortsätta utvecklingen av nya, hållbara tekniker”, säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President of Innovation på Neste.

Demonstrationen av elektrolytteknik för höga temperaturer är ett viktigt steg framåt inom området Power-to-X. Inom ramen för projektet kommer elektrolytföretaget Sunfire att tillhandahålla multimegawattelektrolysatorn baserad på den innovativa SOEC-tekniken (fasta oxidelektrolysceller), som arbetar vid höga temperaturer på 850 °C. Genom att värmen kan tillvaratas kräver högtemperaturelektrolysatorn betydligt mindre elektricitet för att producera ett kilo grön vätgas.

”Vi ser fram emot att installera och ta vår SOEC-elektrolysator i drift. Tillsammans med det starka MultiPLHY-konsortiet ska vi demonstrera en innovativ lösning på hur raffineringsindustrin kan bli mer hållbar”, säger Sunfires VD Nils Aldag.

”Förnybar vätgas är en betydelsefull teknik för att minska utsläppen från industriella processer. Allt fler konkreta vätgasprojekt som MultiPLHY är avgörande för att identifiera eventuella problem och göra denna SOEC-teknik driftmässigt och kommersiellt genomförbar i stor skala”, säger Michèle Azalbert, VD på ENGIE Green Hydrogen.

MultiPLHY-projektet har fått anslag från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking med bidragsavtal nr 875123. Joint Undertaking får stöd från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, Hydrogen Europe och Hydrogen Europe research.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

About Sunfire

Sunfire is a global leader in the development and production of industrial electrolyzers based on alkaline and solid oxide (SOEC) technologies. With its electrolysis solutions, Sunfire is addressing a key challenge of today’s energy system: Providing renewable hydrogen and fuels from renewable electricity, water, and CO2 as climate-neutral substitutes for fossil energy. Sunfire’s innovative and proven electrolysis technologies enable the transformation of carbon-intensive industries that are currently dependent on fossil-based oil, gas, or coal. The company employs more than 270 people located in Germany, Norway, and Switzerland. For further information please visit www.sunfire.de

About CEA

The CEA is a French public research organization, working in four main areas: energy transition (nuclear and renewable), digital transformation for industry, future health technologies, defense and security. Based on an excellent fundamental research, the CEA participates in the organization of cooperation projects with a wide range of academic and industrial partners. It also carries out sovereign missions, entrusted by the French State. The CEA is the only French research organization in the Top 100 of the innovation players in the world, according to the Clarivate ranking (2018) and the leading research organization filing patents in France and Europe.
With its 20,000 employees and its research centers with impressive infrastructures, the CEA is a major player in European research and is strengthening its international presence where it supports the deployment of French innovative companies.
Its Institute CEA-Liten, employing 1000 people, is fully dedicated to the activities on new technologies for renewable energy and energy efficiency. It is involved in various national and EU research and demonstration projects related to high temperature electrolysers and/or fuel cells (SOEC/SOFC) and their integration on the electric system in presence of large renewable energy sources.
Further information at www.liten.cea.fr

About Paul Wurth

Headquartered in Luxembourg, the Paul Wurth Group can look back on 150 years of excellence, during which the firm has developed into an international engineering company and an established technology provider for the global ironmaking industry. Paul Wurth is a leading market player for the design and construction of complete blast furnace and coke oven plants. Direct reduction plants, environmental protection solutions and recycling technologies complete Paul Wurth’s product portfolio. Presently, the company is focusing on the development of innovative solutions for leading the transformation of the steel industry towards carbon-free steel production. With more than 1500 employees, Paul Wurth is active worldwide, operating entities and affiliated companies in the main iron and steelmaking regions of the world. Paul Wurth is a member of SMS group. Further information at www.paulwurth.com

About Engie

Our group is a global reference in low-carbon energy and services. Together with our 170,000 employees, our customers, partners and stakeholders, we are committed to accelerate the transition towards a carbon-neutral world, through reduced energy consumption and more environmentally friendly solutions. Inspired by our purpose (“raison d’être”), we reconcile economic performance with a positive impact on people and the planet, building on our key businesses (gas, renewable energy, services) to offer competitive solutions to our customers.
Turnover in 2020: 55.8 billion Euros. The Group is listed on the Paris and Brussels stock exchanges (ENGI) and is represented in the main financial indices (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) and non-financial indices (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).
ENGIE Press contact:
Tel.: +33 (0)6 88 29 72 37
Email: engie@volanov.com