4 April 2022

Neste och EU-kommissionens verkställande organ för klimat, infrastruktur- och miljö (CINEA) undertecknar avtal om bidrag från EU:s innovationsfond till projektet SHARC om ren vätgas i Borgå

Publicerad i Nyheter under Innovation

Neste Corporation, Pressmeddelande, 4 april 2022 kl. 8:00 (EET)

Neste har avslutat ansökningsprocessen om bidrag med CINEA och EU-kommissionen som en följd av det tidigarede tillkännagivnande angående det positiva bidragsbeslutet från EU:s innovationsfond på 88 miljoner euro till Nestes projekt om ren vätgas vid Borgåraffinaderiet i Finland. SHARC-projektet omfattar lösningar för elektrolys och infångning och lagring av koldioxid (CCS) som kan ge en snabb och effektiv minskning av växthusgasutsläppen vid raffinaderiet. För närvarande undersöks genomförbarheten av Nestes projekt med planerad start i mitten av 2020-talet, och än så länge har inga ekonomiska investeringsbeslut tagits.

I och med detta omställningsprojekt kan en minskning med över 4 miljoner ton koldioxidutsläpp uppnås vid Borgåraffinaderiet under de första tio åren. Projektet skulle i hög grad bidra till att både Finlands och EU:s klimatmål uppnås genom att påskynda den gröna omställningen, och det spelar en väsentlig roll för Nestes mål på koldioxidneutral produktion 2035.

”Vi är stolta över att ligga i framkanten med att accelerera Europas energiomställning. I och med SHARC-projektet blir Neste en föregångare att ställa om industriell produktion genom att använda ren vätgas. Projektet lägger också en grund för användning av koldioxid och produktion av t.ex. elektriska bränslen vid Borgåraffinaderiet i framtiden”, säger Lars Peter Lindfors, SVP Innovation på Neste.

”Det här projektet är ett viktigt steg i vår strävan efter koldioxidneutralitet och vårt arbete att utveckla Borgåraffinaderiet till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Genom att ställa om vår nuvarande vätgasproduktion och fånga in utsläppen från raffinaderiet bidrar vi i hög grad till att Finland kan uppnå sina klimatmål. SHARC kommer att vara en av hörnstenarna i Nestes kommande framgångar”, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President of Oil Products på Neste.

”CINEA gläds åt att kunna underteckna avtalet om bidrag till SHARC-projektet, som är ett av innovationsfondens storskaliga projekt. Jag är övertygad om att SHARC-projektet har en stor potential att minska växthusgasutsläppen i och med att det kombinerar grön och blå vätgasproduktion med tekniken för koldioxidinfångning. Jag ser fram emot att följa utvecklingen och genomförandet av detta projekt”, säger Dirk Beckers, direktör på CINEA.

Inbjudan till presskonferens

I samband med undertecknandet av bidragsavtalet anordnar Neste och CINEA en presskonferens idag, måndagen den 4 april 2022 kl. 10:45 (EET).

Talare vid konferensen är:

  • Markku Korvenranta, Executive Vice President, Oil Products, Neste
  • Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation, Neste
  • Vesa-Pekka Poutanen, Economic Counsellor, EU-kommissionens representant i Finland
  • Roman Doubrava, Head of Innovation Fund Unit vid CINEA, EU-kommissionen
  • Riku Huttunen, generaldirektör för energiavdelningen, arbets- och näringsministeriet i Finland

Medierepresentanter inbjuds att delta virtuellt i konferensen genom att i förväg skicka in sin information (deltagarens namn, e-postadress och namn på mediet) till Nestes medietjänst på media@neste.com, som bekräftar genom att skicka ut länken till det virtuella mötet.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar kl. 8.30–16.00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se