16 Februari 2023

Neste överväger att upprätta en testanläggning för alger i Spanien

Publicerad i Nyheter under Innovation

Neste Corporation, Nyheter, 16 februari 2023

Foto: Pulver av alger från Nestes forskningslaboratorium. Källa: Neste 

Neste, världens ledande producent av förnybart flygbränsle, förnybar diesel, och förnybart råmaterial till polymerer och kemikalier för industriell användning, har för avsikt att upprätta en testanläggning för alger i Spanien. Syftet med detta pilotprojekt är att utveckla och testa odling och bearbetning av alger. Projektet befinner sig för närvarande i planeringsfasen och något slutgiltigt investeringsbeslut har inte fattats ännu.

”Genom att göra alger till en del av vårt framtida utbud av råmaterial fortsätter vi att bredda Nestes portfölj med skalbara och hållbara råvaror. Pilotprojektet i Spanien kommer att lägga grunden för avancerad forskning och kommersialisering av alger och teknik relaterad till användning av dessa. Nya råmaterial stödjer för vår tillväxt och fortsatta omställning genom att de säkrar att Neste kan fortsätta erbjuda lösningar med lägre utsläpp till den växande globala efterfrågan”, säger Lars Peter Lindfors, Executive Vice President Innovation på Neste.

”Den framtida potentialen för alger ligger i företagens vilja att ställa om till hållbarhet, eftersom alger ger hög avkastning av biomassa och att de är möjliga att producera på icke uppodlad mark. Vid odling finns det även möjlighet att använda havsvatten. Tack vare att det finns potential till omfattande  minskningar av utsläpp av växthusgaser stödjer lagstiftningen i EU och USA arbetet med alger som råvara till förnybara bränslen, polymerer och kemikalier”, avslutar Lindfors.

Tack vare lokal kompetens, gynnsam miljö och centralt läge, tillsammans med faktorer som god infrastruktur i omgivande regioner, har Spanien identifierats som en lämplig plats för pilotprojekt.

Neste investerar merparten av sina årliga utgifter för FoU i forskning, utveckling och testning av framtida råvaror och tekniker som i framtiden har potential att användas i förnybara och cirkulära lösningar. Neste har över 15 års erfarenhet av forskning och utveckling av alger som möjlig råvara, inbegripet många laboratorie- och fältexperiment. Tillsammans med andra, globalt skalbara och hållbara, möjliga råvaror förväntas alger spela en viktig roll för att minska beroendet av fossil råolja och bekämpa klimatförändringar.

Hos Neste sker den långsiktiga affärsutvecklingen och innovationen inom Nestes innovationsplattformar fokuserade på hållbara framtida råmaterial. Dessa omfattar avfall och biprodukter från träcellulosa, alger, hushållsavfall, förnybart väte och Power-to-X, en teknik som använder förnybar el för att omvandla koldioxid till bränslen och kemikalier.

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se