9 April 2019

Neste och Åbo Akademi inleder ett samarbete för att stärka finsk konkurrenskraft

Publicerad i Nyheter under Innovation

Nyhet från Neste Corporation, 9 april 2019

Neste och Åbo Akademi har undertecknat en avsiktsförklaring för ett strategiskt samarbete. Syftet med samarbetet är att stärka båda parternas konkurrenskraft och samtidigt förbättra den finska kemiindustrins branschexpertis inom områden som kemi- och processteknik, bioekonomi och cirkulär ekonomi.  

”Vi ser mycket fram emot att börja samarbeta med Åbo Akademi. Vi är övertygade om att våra gemensamma innovativa projekt kommer att stärka den finska kemiindustrins konkurrenskraft. Kompetensen inom finsk kemiindustri är av världsklass, och genom samarbetet med Åbo Akademi kommer vi att kunna få ut så mycket som möjligt av kunskaperna på ett nytt och inspirerande sätt”, säger Lars Peter Lindfors, Nestes Senior Vice President of Technology.  

Innovationer spelar en central roll i genomförandet av Nestes strategi. Tillsammans med olika samarbetspartners fortsätter företaget att satsa på innovationer som ska ligga till grund för tillväxt på lång sikt. Samarbeten och ny teknik är nödvändigt för att Neste ska nå målet att vara globalt ledande inom förnybara produkter och cirkulära lösningar.

Den breda forsknings- och utvecklingsportfölj som Neste har satt ihop och vidareutvecklat under de senaste årtiondena, kombinerat med Åbo Akademis internationellt erkända kompetens inom kemi- och processteknik, ger en grund för att börja exportera finsk expertis i större omfattning och på ett djärvare sätt än tidigare.

”Neste är en framgångssaga inom finsk industri, i synnerhet vad gäller biobränslen. Bioenergi, biomassaraffinering och biobränslen är stora och viktiga forskningsområden för Åbo Akademi. Vi samarbetar med Neste sedan länge, men den här strategiska samarbetsmodellen och en ny forskningsportfölj ger en långsiktighet och ett nytt sätt att göra saker på, vilket kommer att vara fördelaktigt för båda parterna”, säger Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Director, Communications och Brand Marketing

Mer information: Juha Leppävuori, R&D Partner och Consortia Manager, Neste, juha.leppavuori(at)neste.com, tel. 050 4581372; Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi, mikko.hupa(at)abo.fi, tel. 040 0630801

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com