Hasse Svensson Åkeri AB Logga
“Det låg i tiden att bry sig om miljön redan 2017 när vi bytte till HVO Neste MY - och till skillnad från andra fossilfria bränslen var det bara att tanka och köra med HVO Neste MY.”
Roland Svensson, Hasse Svensson Åkeri AB
Menhammar Gård
”Att byta till HVO Neste MY är en del i vår resa mot ett fossilfritt lantbruk. Vi kommer att reducera våra utsläpp rejält, nu när vi kör alla traktorer, hästbussar m m på HVO. Dessutom medför det andra fördelar, som sund arbetsmiljö och minskade risker för mark- och vattenföroreningar. Det känns extra viktigt, här vid kanten av Mälaren."
Ulf Segerström, driftledare på Menhammar Gård på Ekerö
Häv & Gräv
"Det var Norrköpings kommun som krävde att vi ska köra våra grävmaskiner fossilfritt, så vi valde HVO Neste MY. Det känns bra att köra miljövänligt, och det är bara glada miner från dom som kör maskinerna eftersom allt funkar så bra."
Kalle Moberg, VD på Häv & Gräv
LP Schackt och transport
”Det började med beställarkrav för två år sedan - då ställde vi om till HVO Neste MY i våra lastbilar. Och det är ju precis som att köra med vanlig diesel, fast fossilfritt, så alla tycker att det är bra."
Fredrik Persson, LP Schakt & Transport