Byt inte bort dieselbilen – byt bränsle istället.

Det är avgörande för vår miljö att vi minskar de fossila utsläppen, och det uppsatta målet är ju att vi ska bli fossilfria år 2045.

I debatten och besluten för att nå dit pekas dieselbilen ut som en av miljöbovarna. Och det med rätta – om man fortsätter att köra med fossil diesel. Men det finns en annan lösning, nämligen att byta till Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), gjord på förnybara råvaror.

Den fungerar precis som fossil diesel, i alla dieselmotorer.

Så byt inte bil, byt bränsle istället. Vad är egentligen förnybara bränslen? Och hur kan vi minska de fossila bränslen för transporter? Se video

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel!