Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel

 

PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

1. Vad är Neste MY?

Neste MY är en HVO (hydrogenated vegetable oil) framtagen av Neste och är alltså en typ av bränsle som används för dieselmotorer. Bränslet är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Till skillnad från många andra hållbara drivmedel så behövs ingen modifiering av fordon eller motor. Neste MY passar alla dieselmotorer, det är alltså bara att tanka och köra.  

2. Varför heter det Neste MY?

Namnet kommunicerar att hållbara lösningar fungerar när de bygger på konsumenternas egna val.

Konsumenter kan välja att använda Neste MY Förnybar Diesel tillverkad av avfall och restprodukter, som minskar utsläppen av växthusgaser under drivmedlets livslängd med upp till 90%.

Så valet är mitt = MY.  Därav namnet Neste MY.

3. Fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel jämfört med fossil diesel?

Ett hållbart drivmedel, tillverkat av helt förnybara råvaror.
Upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser.
Kan blandas med vanlig diesel.
Överlägsen prestanda, ner till –32 grader.
Lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ.
Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet.
Luktfri – innehåller varken svavel, syre eller aromatiska föreningar.
Bara att tanka och köra!

4. I vilka fordon och motorer kan man använda Neste MY?

Neste MY Förnybar Diesel kan användas i samtliga dieselmotorer, gamla och nya, samt i befintliga distributionssystem, utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel™ har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfri mängd med vanlig diesel. Dessutom har den lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra. Hitta din närmaste distributör här 

5. Hur skiljer Neste MY Förnybar Diesel sig från fossil diesel?

Produkten fungerar minst lika bra som fossil diesel, men den är tillverkad av 100 % förnybara råvaror och ger upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel. Den kan användas och lagras på samma sätt som fossil diesel.

6. Fyller produkten någon standard?

Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för paraffiniska bränslen.

7. Vilka fordonstillverkare har godkänt Neste MY Förnybar Diesel?

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer. 
Dessa personbilstillverkare har hittills godkänt Neste MY som drivmedel:
Peugeot och Citroen 
Volvo har godkänt Neste MY och Omfattar XC90 från 2015, S90, V90, V90 Cross Country från 2016 och framåt, XC60 från 2017, V60, V60 Cross Country från 2018 och framåt samt XC40 från 2018 och framåt. Äldre bilar med samma modellbeteckning omfattas inte.
Nissan har godkänt alla sina dieselbilar från 2006
Mercedes för en av sina taxibilsmodellen E-klass
Renault har godkänd dessa modeller:

Clio/Clio Sport Tourer: dCi 90, dCi 90 EDC, från produktionsvecka 48/2018
Mégane/Mégane Sport Tourer: dCi 115, dCi 115 EDC, från produktionsvecka 48/2018
Grand Scénic: dCi 120, manuell växellåda, från produktionsvecka 49/2018
Espace: dCi 160 EDC, dCi 200 EDC, från produktionsvecka 03/2019
Koleos: dCi 175 EDC, 4x4, från produktionsvecka 03/2019
Kadjar: dCi 115, dCi 115 EDC, från produktionsvecka 08/2019
Talisman: dCi 120, dCi 150, manuell, från produktionsvecka 09/2019
Talisman: dCi 160 EDC, dCi 200 EDC, från produktionsvecka 09/2019

Många fler personbilstillverkare testar och utvärderar HVO (Neste MY Förnybar Diesel)

 

8. Hur bra prestanda har Neste MY? I jämförelse med övriga förnybara bränslen och MK1 (Fossil diesel)?

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME).
Neste MY Förnyelsebar Diesel™ är med sin låga grumlingspunkt lämpligt för mycket kalla väderförhållanden upp till –32 grader.
Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel™ fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet eller samla på sig vatten.

9. Kan man växla mellan MK1(Fossil Diesel) och Neste MY? Kan man blanda dem i tanken?

Ja, det går bra.

10. Är Neste MY bättre än övrig HVO på marknaden?

Neste MY en högklassig produkt, som generellt kan anses vara bättre än MK1 (Fossil Diesel).

11. Är förnybar diesel och biodiesel samma produkt?

Nej. Neste MY Förnybar Diesel har avsevärt högre kvalitet än traditionella biodiesel produkter, som har begränsningar i hur de kan användas.
Neste MY har avsevärt bättre förvaringsegenskaper i jämfört med biodiesel. Till exempel så har Neste MY väldigt liten risk för bakteriell tillväxt, vilket andra typer av biodiesel ofta har.  

12. Hur ser växthusgasutsläppen ut jämfört med elbilar?

Vi anser att det behövs många olika lösningar för att klara klimatmålet. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från Neste MY, som är producerat av avfall och restprodukter, även mindre än från elbilar, givet det nuvarande sättet för elproduktion globalt. Men...

 

RÅVAROR OCH HÅLLBARHET 

1. Var produceras Neste MY?

Neste MY Förnybar Diesel produceras på våra raffinaderier i Borgå, Finland och i Singapore och Rotterdam.

2. Vilka råvaror använder ni?

Vi använder 100 % förnybara råvaror.
Vår patentskyddade NEXBTL-teknologi gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har vi fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 80 procent av råvarorna. Resten är vegetabiliska oljor. Vi kan använda >10 olika råvaror, de restprodukter och avfall vi använder är t ex animaliskt fett avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion.

3. Hur utvecklar ni er råvarubas?

De senaste åren har vi både breddat vår råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i vår totala användning av förnybara råmaterial.
Vi satsar årligen ca 400 Mkr på forskning och utveckling och har lyckats att öka både antalet olika råvaror och andelen avfall och restprodukter i vår produktion. Läs mer kring vårt arbete mot ett fossilfritt Sverige.

4. Vad gör Neste för att säkerställa hållbarhet för sina råvaror?

Det finns två huvudsakliga sätt att garantera hållbarheten. Det ena är att vara noggrann i valet av partners. Det andra är att känna till ursprunget för våra förnybara produkter. Vi accepterar bara hållbart producerade förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners. Vår försörjningskedja är baserad på vår policy och våra principer för hållbarhet. På Neste köper vi endast in hållbart producerade råmaterial. Vi arbetar själva hållbart och kräver naturligtvis detsamma från våra leverantörer.

5. Använder Neste palmolja i sin HVO-produktion? Om så, varför?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och certifierad palmolja är en av dem. Neste har dock inte levererat palmolje-baserad Neste My Förnybar Diesel till den svenska marknaden.

 

TILLGÄNGLIGHET 

1. Hur mycket HVO producerar Neste årligen och hur påverkar er produkt klimatutsläppen?

Neste är världens ledande tillverkare av förnybara drivmedel. Vi producerar ungefär 2.7 miljoner ton per år.
Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Genom att använda Neste MY kan man minska sina koldioxidutsläpp upp till 90 % jämfört med fossil diesel.
Vi ser ett växande intresse för förnybara drivmedel och tror att alla lösningar behövs. Vi gör vårt bästa för att tillgodose efterfrågan på marknaden, och jobbar hela tiden med att effektivisera vår produktion.

2. Kommer det att bli brist på HVO?

Efterfrågan på Neste MY förnybar Diesel är större än tillgången. Eftersom Sverige har högt uppsatta klimatmål är Sverige en viktig marknad för Neste och därmed möta efterfrågan så gott vi kan på lång sikt.

3. Var/hur kan vi få köpa Neste MY?

Produkten finns att köpa hos våra distributörer. Kontaktuppgifterna till dessa hittar du här.

4.Finns det stationer som säljer Neste MY Förnybar Diesel?

Ja, våra distributörer har ett 50-tal stationer som säljer Neste MY, främst för tung trafik. Stationer och kontaktuppgifter för dessa hittar du här.

5. Kan vi få köpa Neste MY direkt från Neste? Varför inte?

Produkten kan endast köpas hos våra återförsäljare. Neste har inga stationer eller försäljning till slutkunder i Sverige.

6. Varför är just dessa bolag återförsäljare för Neste MY?

Vi har valt partners som motsvarar våra kvalitetskrav och har samma höga ambitioner för fossilfria lösningar som oss.

7. Kan vi bli återförsäljare för Neste MY?

På kort sikt har vi nu tecknat avtal med våra återförsäljare, men på längre sikt kan det alltid finnas möjligheter för duktiga företag.

8. Vi ska upphandla nya fordon som vi gärna kör på Neste MY. Hur kan vi säkerställa att vi har tillgång till produkten om 10 år?

Framtiden för alla energislag är oklar med nuvarande tidsperspektiv, men vi tror starkt på att våra drivmedel kommer att kunna bidra till de målsättningar som finns.

Håll dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!