Frågor och svar om PFAD

1. Vad är PFAD?

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från den råa palmoljan innan den kan användas som livsmedel. 

Det är viktigt att poängtera att PFAD endast uppstår som en restström vid tillverkning av ätbar palmolja för livsmedelsproduktion. Tillgången på PFAD styrs alltså helt utifrån den globala efterfrågan på ätbar palmolja, och är inte kopplad till efterfrågan på PFAD till biodrivmedel. 

Utöver för produktion av förnybar diesel (HVO) kan PFAD användas för tillverkning av enklare tvålar och ljus.

2. Varför använder Neste PFAD i produktionen av förnybar diesel?

PFAD är en oönskad slaggprodukt vid tillverkning av ätbar palmolja. Den är en av ett tiotal olika råvaror som vi tar hand om och som lämpar sig väl för tillverkning av förnybar diesel. Samtidigt letar vi hela tiden efter nya hållbara råvaror. Varje år investerar vi cirka 450 miljoner kronor i forskning och utveckling, varav en stor del går till att hitta nya hållbara råvaror och lämpliga restprodukter för produktion av förnybar diesel.

 

3. Bidrar användning av PFAD till avskogning?

Nej, PFAD utgör 3-5 procent av ett palmoljeraffinaderis totala produktionsvolym. Marknadsspecifikationen för rå palmolja (CPO) tillåter inte mer än 5 procent oätliga fettsyror, och därför kan produktionsvolymen av PFAD aldrig överskrida 5 procent.

 

4. Vad är alternativet till att använda PFAD i produktionen?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och PFAD är en av dem. Det finns en stor efterfrågan på förnybar diesel, inte minst i Sverige, men även globalt. En bred bas av hållbara råvaror är avgörande för att klara den starka efterfrågan, och här behövs även PFAD. Utöver de råvaror som används idag bedriver Neste ett omfattande forskningsarbete för att nya avfall och restprodukter ska kunna användas i produktionen.

 

5. Kommer den PFAD som Neste använder från hållbar palmolja?

 Neste köper PFAD enbart från leverantörer som är anslutna till hållbarhetscertifieringen RSPO, som Världsnaturfonden WWF tog initiativ till 2004. Det innebär bland annat att alla Nestes leverantörer måste följa överenskomna uppförandekoder, påbörja ett certifieringsarbete samt ta avstånd från avskogning.

 

När det gäller PFAD har vi som första företag i världen också satt upp målet att all PFAD ska vara 100 procent spårbar. Det är ett utmanande arbete eftersom PFAD utgör en så liten andel av den totala palmoljeproduktionen. För att arbetet ska lyckas krävs ett nära samarbete med leverantörer, miljöorganisationer och andra experter i Sydostasien.

 

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan