Neste

Behåll dieselbilarna – för klimatets skull

Utvecklingen av förnybar diesel, HVO, möjliggör en markant reducering av växthusgasutsläppen jämfört med fossil diesel. Det innebär att dieselbilen kan bli den moderna tidens miljöbil.

Under de senaste åren har det hänt mycket inom motorvärlden. Elbilen har på allvar gjort sitt intåg och miljömedvetenheten är större än någonsin. Men vad många inte känner till är att även dieselbilen kan köras klimatsmart.
– Genom att tanka med förnybar diesel kan du snabbt sänka dina växthusgasutsläpp drastiskt utan några krångliga installationer, förklarar Per Emanuelson, head of branded sales på Neste, som är världens största tillverkare av förnybar diesel.

Så fungerar Neste MY Förnybar diesel

Neste MY Förnybar Diesel, även kallad HVO, görs på restprodukter, som bland annat slakteriavfall och vegetabilisk olja från matlagning. Genom olika processer i Nestes raffinaderier används råvaror som dessa för att framställa förnybart drivmedel. Beräkningar visar att HVO ger lägre växthusgasutsläpp än fossil diesel. Den radikalt mindre belastningen på miljön beror till största delen på att inga nya växthusgaser tillförs till atmosfären eftersom bränslet produceras av förnybara råvaror från växter och djur.
Men även vid förbränning blir andra utsläpp, exempelvis av partiklar, betydligt mindre med HVO jämfört med fossil diesel.
– De moderna dieselmotorerna är idag otroligt effektiva. Här har det också skett en stor förändring under de senaste åren. Det kan därför finnas en total miljövinst i att gå över till HVO istället för att köpa en helt ny elbil, förklarar Per Emanuelson.

En enkel omställning

Idag säljs Neste MY Förnybar Diesel på 237 bensinstationer runt om i landet, och fler tankningsställen tillkommer hela tiden. Mycket talar för att förnybar diesel har framtiden för sig i Sverige. Det akuta miljöhotet kräver åtgärder som ger snabb effekt, eftersom det redan finns en stor flotta av dieselbilar i landet kan dessa användas för att göra en stor insats för klimatet här och nu genom att enbart byta bränsle.
Tittar man på tunga transporter är förnybar diesel ännu mer aktuellt. Detta eftersom det är en bra bit kvar innan eldrivna fordon blivit tillräckligt effektiva för att kunna användas i stor skala.
– Jag är övertygad om att dieselbilen är den moderna tidens miljöbil, säger Per Emanuelson. Här kan du läsa mer om hållbara transporter.

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten