Jordens resurser måste användas smartare, så vi får ut mer av mindre

Vi behöver alla hjälpas åt att göra mer av de tillgångar vi har. Jordens befolkning växer kraftigt och vi förbrukar mer resurser än jorden kan ge oss. Vi har länge levt i något som brukar kallas linjär ekonomi, en ekonomi där produkter produceras, förbrukas och sedan kastas bort. För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi tänka cirkulärt och skapa en ekonomi som bygger på idén om ett kretslopp.

Neste rankades i år som nummer 2 på Global 100-listan över världens mest hållbara företag.

Något vi är stolta över och som sporrar oss att fortsätta vårt arbete med att skapa en hållbar värld.

Någons avfall blir vår råvara till förnybar produktion

Återanvändning är ett centralt begrepp i vår verksamhet. 2016 stod avfall och restprodukter för nästan 80 % av vår användning av råmaterial.

Ett bra exempel på återvinning är vår premium-diesel Neste MY Renewable Diesel™. Genom att ta hand om kött- och fiskfettavfall från matindustrin, samt avfall och restprodukter från industrier som producerar vegetabiliska oljor, har vi lyckats skapa en diesel som bland annat minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent.

Neste MY är en diesel tillverkad för kallare skandinaviska förhållanden, som kan ersätta vanlig råoljebaserad diesel och som inte kräver någon ändring av fordonen.

Våra raffinaderier är mycket effektiva och bara en mycket liten del av råmaterialet vi använder slutar som oanvändbart avfall. Vi har ökat andelen avfall och restprodukter i vårt förnybara råmaterial och forskar hela tiden på möjligheter att utnyttja nya typer i vår produktion.

Smart samverkan skapar en hållbar produktion

Vårt mål är att spara på material och skydda miljön i allt vi gör. Oljeraffinering är högeffektivt när det kommer till materialanvändning, en mycket stor andel av råmaterialet kan återvinnas. Råolja kan användas på många olika sätt och bara en mycket liten del slutar som avfall.

Alla våra raffinaderier ligger i industriområden, vilket skapar synergieffekter med anläggningar i närheten. Raffinaderierna i Singapore och Rotterdam kan använda sidströmmar och processavfall från samarbetsföretag i deras egen produktionsprocess. Dessutom samarbetar vi även med andra industrier som kan använda sidoströmmar från vår process