Fossilfritt är en del av ett helt förhållningssätt.

Vi träffar Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Du har varit i bolaget i cirka 20 år - tycker du att inställningen till hållbarhet har förändrats?
Catherine: ”För samhället i stort ja, men inte för oss: vi har alltid förstått att vi som transportföretag är en del av problemet, men också att vi kan vara en del av lösningen. Och att ”hållbarhet” omfattar så mycket, där drivmedel är EN del, men en viktig del. Det handlar även om att samköra olika kunders gods när man kan, ha etiska riktlinjer för personal och partners, ja det är ett helt förhållningssätt för mig och Bring.”

Är fossilfritt krav i upphandlingarna nu?
”Nej”, svarar Catherine, ”det har inte blivit ett hygienkrav ännu, men det blir vanligare och vanligare att det krävs fossilfria transporter och drivmedel för att vinna. Än så länge är det en konkurrensfördel vi kan erbjuda. Fler och fler av våra kunder känner också tryck från sina kunder/ konsumenter att de ska vara miljövänliga”.

Vad har ni för eget mål när det gäller fossilfrihet?
Catherine igen: ”Hela flottan ska vara fossilfri år 2025 och det är tusentals bilar, vissa av dem ägda av åkare som kör för Bring. Och närtransporter i känslig stadsmiljö ville vi prioritera. För att snabbt kunna ställa om alla dieselbilar valde vi att börja med HVO Neste MY – enkelt, bara att tanka direkt, från en dag till en annan. Vi fick många frågor om driftsäkerhet i början när man blandade ihop HVO med traditionell biodiesel som kan slamma igen motorerna – men med HVO är det aldrig några problem”.

Hur klarar ni av det lite högre priset?
Eftersom HVO kostar lite mer än fossil diesel frågar vi hur Bring kan hantera det. ”Vi försöker hitta lösningar för att täcka upp den högre kostnaden”, svarar Cathrine och fortsätter: ”Men något positivt har hänt senaste halvåret, kunderna är beredda att betala mer för lösningar som minskar miljöpåverkan. Sen är det också så att det inte blir så mycket dyrare att köra på HVO. Det är ju flera kunder på varje körning som delar på den där extra kostnaden”.

E-handel och hemleveranser, hur ser utvecklingen ut?
Vi har det här samtalet i Coronatider, så vi frågar Catherine hur har det påverkat Brings affär? Catherine svarar: ”Väldigt mycket. Vi tappar en del på vår b2b-del eftersom leveranser till restauranger och vissa butiker gått ner, men för våra hemleveranser har det fullständigt exploderat!"

Kommer det att hålla i sig efter Corona tror du?
Catherine: ”Ja, jag tror verkligen att många har upptäckt att det är bekvämt att få hem varor och lagt sig till med den vanan. Och är det med fossilfria transporter är det ju bara bra”.

Fakta:
Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden, med allt från e-handel till läkemedelstransporter. Bring hanterar paket, bud och gods, kan lagerhålla kunders varor och är erfarna på tempererad livsmedelslogistik.
Bring är en del av Posten Norge-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Bring har cirka 6.000 medarbetare.

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

KONTAKTA MIG TACK

tankhandtag

Kontakta mig  

Jag är intresserad av
Neste MY Förnybar Diesel  

 

KONTAKTA MIG TACK

Peab

Peab i stadsmiljö: fossilfritt är självklart!

”Vi kör mycket inne i städerna och tack vare Neste MY/HVO minskar vi de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar.”
Falck

Falcks mål är helt fossilfri fordonsflotta 2023

”Vi jobbar mycket med att minska vår miljöpåverkan och att välja fossilfritt drivmedel är den största insatsen vi som företag kan göra”.
Nobina

Nobina kör för en ännu mer hållbar kollektivtrafik

”Vi kör motsvarande 19 varv runt jorden varje dag så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet”.