Referenser

"Fossilfritt är en del av ett helt förhållningssätt."

Catherine Löfquist
Hållbarhetschef på Bring

 

Vara fossilfri år
2025

 

Kunderna är beredda att
betala mer

 

Enkelt,
bara att tanka direkt

Vi kan vara en del av lösningen och att ”hållbarhet” omfattar så mycket

Vi träffar Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Du har varit i bolaget i cirka 20 år - tycker du att inställningen till hållbarhet har förändrats?

Catherine: ”För samhället i stort ja, men inte för oss: vi har alltid förstått att vi som transportföretag är en del av problemet, men också att vi kan vara en del av lösningen. Och att ”hållbarhet” omfattar så mycket, där drivmedel är EN del, men en viktig del. Det handlar även om att samköra olika kunders gods när man kan, ha etiska riktlinjer för personal och partners, ja det är ett helt förhållningssätt för mig och Bring.”

Är fossilfritt krav i upphandlingarna nu?

"Nej", svarar Catherine, ”det har inte blivit ett hygienkrav ännu, men det blir vanligare och vanligare att det krävs fossilfria transporter och drivmedel för att vinna. Än så länge är det en konkurrensfördel vi kan erbjuda. Fler och fler av våra kunder känner också tryck från sina kunder/ konsumenter att de ska vara miljövänliga”.

De tre viktigaste utmaningarna för Bring

  1. "Att snabbt kunna ställa om alla dieselbilar"
  2. "Hela flottan ska vara fossilfri år 2025 och det är tusentals bilar"
  3. "Vi försöker hitta lösningar för att täcka upp den högre kostnaden"
Men något positivt har hänt senaste halvåret, kunderna är beredda att betala mer för lösningar som minskar miljöpåverkan.
Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring

Lösningen

-Hela flottan ska vara fossilfri år 2025 och det är tusentals bilar, vissa av dem ägda av åkare som kör för Bring. Och närtransporter i känslig stadsmiljö ville vi prioritera. För att snabbt kunna ställa om alla dieselbilar valde vi att börja med HVO Neste MY – enkelt, bara att tanka direkt, från en dag till en annan. Vi fick många frågor om driftsäkerhet i början när man blandade ihop HVO med traditionell biodiesel som kan slamma igen motorerna – men med HVO är det aldrig några problem”.

"Vi försöker hitta lösningar för att täcka upp den högre kostnaden", svarar Cathrine och fortsätter: ”Men något positivt har hänt senaste halvåret, kunderna är beredda att betala mer för lösningar som minskar miljöpåverkan. Sen är det också så att det inte blir så mycket dyrare att köra på HVO. Det är ju flera kunder på varje körning som delar på den där extra kostnaden”.

E-handel och hemleveranser, hur ser utvecklingen ut?

Vi har det här samtalet i Coronatider, så vi frågar Catherine hur har det påverkat Brings affär? Catherine svarar: ”Väldigt mycket. Vi tappar en del på vår b2b-del eftersom leveranser till restauranger och vissa butiker gått ner, men för våra hemleveranser har det fullständigt exploderat!"

Kommer det att hålla i sig efter Corona tror du?

Catherine: "Ja, jag tror verkligen att många har upptäckt att det är bekvämt att få hem varor och lagt sig till med den vanan. Och är det med fossilfria transporter är det ju bara bra".

Fakta:
Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden, med allt från e-handel till läkemedelstransporter. Bring hanterar paket, bud och gods, kan lagerhålla kunders varor och är erfarna på tempererad livsmedelslogistik.
Bring är en del av Posten Norge-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Bring har cirka 6.000 medarbetare.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för klimatsmartare närtransporter

Left column