Referenser

"Det fanns, och finns hos oss, en mycket stark vilja att bidra till att nå de globala målen i klimatfrågan"

Malin Bergström
Energistrateg, Åtvidabergs kommun

 

42 fordon
går på HVO

 

Ställde om
alla dieselbilar direkt

 

Nådde målet
redan 2020

Redan år 2016 lade kommunfullmäktige fast ett Hållbarhetsprogram

Vi träffar Malin Bergström, energistrateg, och Peter Westerlund, fordonssamordnare. De arbetar i Åtvidabergs kommun i Östergötland, som med sina cirka 11.500 invånare nått väldigt långt när det gäller fossilfria transporter.

-Redan år 2016 lade kommunfullmäktige fast ett Hållbarhetsprogram, som gäller i fem dimensioner. En av dom slår fast att vi ska vara ”En energieffektiv och fossilfri kommun”. Och det målet började vi jobba direkt mot säger Malin Senare kom initiativet Fossilfritt Sveriges mål att landet ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, och det målet anslöt vi oss till. Och därefter kom Östergötlands energi- och klimatstrategi som vi också följer”

De tre viktigaste utmaningarna för Åtvidabergs kommun

  1. Redan 2016 lade kommunfullmäktige fast ett Hållbarhetsprogram, ett var att kommunen ska vara energieffektiv och fossilfri.
  2. Nå de nationella målen med bland annat initiativet Fossilfritt Sverige
  3.  Leva upp till Östergötlands energi- och klimatstrategi som vi också följer
Mitt råd är att ha ett tydligt mål att styra mot. Och att kommunicera med medarbetarna hela tiden så att de inte bara KAN tanka rätt, utan faktiskt gör det - motivera med kunskap och inspiration.
Malin Bergström, Energistrateg, Åtvidabergs kommun
Carl F

Lösningen

 - Det fanns, och finns hos oss, en mycket stark vilja att bidra till att nå de globala målen i klimatfrågan. Och då vill vi i Åtvidaberg göra vad vi kan! Vi satte upp tydliga delmål som vi kunde styra mot.

Peter kommenterar: "Vi har idag 64 egna fordon i kommunen, och vi gjorde direkt upp en omställningsplan. Idag är alla fossilfria: 9 är eldrivna, 12 går på etanol, och 42 går på HVO Neste MY. När vi ville ställa om en del dieselbilar från fossilt till förnybart, kunde inte alla fordonstillverkare garantera att HVO skulle fungera - men vår leverantör Energifabriken kunde garantera att dieselbilar kan köras på HVO. Så då ställde vi om våra befintliga dieselbilar direkt, så fort vi fick en egen HVO-tank."

Ni använder ju flera olika drivmedel - varför valde ni Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Malin igen: "Vi vill jobba med olika lösningar, dels för att olika drivmedel passar olika bra för olika ändamål, dels för att vi inte vill göra oss beroende av EN lösning. Det är ju hela tiden förändringar vad gäller beskattning, ekonomi, teknisk utveckling …Och när det gäller HVO så garanterar nu flera biltillverkare att det fungerar i deras dieselmotorer, så vi köper bara de märkena".

Några problem eller utmaningar med HVO?

Peter skakar på huvudet:"Nä"

Peter berättar att de handlat upp Östgötatrafiken för all busstrafik, och dom kör också helt fossilfritt. Och för våra andra upphandlingar ställer vi mer och mer krav på fossilfritt - de flesta entreprenörerna är redo. Så det är positivt. Om man ska nå de nationella målen så kommer det behöva vara så.

-Vi har en klimatrådgivning för invånarna och annars försöker vi kommunicera vad vi själva gör, till exempel genom att märka våra bilar med "Vi kör fossilfritt…" Vi vill föregå med gott exempel.

En sista fråga, vad skulle ni råda andra kommuner som inte kommit lika långt?

Malin avslutar: "Första rådet är att ha ett tydligt mål att styra mot. Och att kommunicera med medarbetarna hela tiden så att de inte bara KAN tanka rätt, utan faktiskt gör det - motivera med kunskap och inspiration. Etanolbilarna kan man ju köra på bensin, och dieslarna kan man ju köra på fossil diesel - och det vill vi inte! Vi gör även lite roligare saker, som att vi delar ut ett ”Eco Driving-diplom varje månad! Och vi har digitala körjournaler så vi ser att bilarna går på rätt bränsle"

 

 

Fakta om Åtvidaberg
Åtvidabergs kommun i Östergötland har cirka 11.500 invånare, Deras offensiva arbete för att bidra till ett bättre klimat för jorden och en bättre miljö för invånarna ligger i linje med Region Östergötlands planer. Del av det arbetet är att ställa om alla sina egna fordon till fossilfritt för att minska utsläppen av växthusgaser och annat. Åtvidabergs kör sina dieselbilar på Neste MY Förnybar Diesel som de köper från Nestes återförsäljare Energifabriken

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column