Referenser

"Hållbarhetstänket är en naturlig del av hur vi driver golfklubben."

Mats Candinger
Klubbchef Saltsjöbadens Golfklubb

 

Helhjärtat på vårt
hållbarhetsarbete

 

GEO-certifieringen
är ett verktyg som hjälper oss

 

Förnybara bränslet som kan
ersätta fossil diesel

Intresset för hållbarhet är stort, det hör jag i samtalen på klubben

Mats Candinger har varit klubbchef på Saltsjöbadens Golfklubb sedan 2011. Klubben startade 1929, är Sveriges 10:e äldsta golfklubb, och växer.
"Vi har satsat helhjärtat på vårt hållbarhetsarbete sedan flera år, och vi har haft stor hjälp av ett internationellt samarbete med GEO, Golf Environment Organization.

Vad är GEO-programmet, och hur drar ni nytta av det?
GEO-certifieringen är ett verktyg som ser på alla delar av verksamheten, och hjälper oss att hålla en bra struktur.  GEO stöttar lokala klubbar i deras hållbarhetsarbete. Det fungerar som en drivande checklista som bekräftar att vi är på rätt väg. När turen kom till drivmedel var vi öppna för olika fossilfria alternativ".

De tre viktigaste utmaningarna för Saltsjöbadens Golfklubb:

  1. Många tror att golfbanorna är en miljöbov, men i själva verket är det tvärtom
  2. Frågade Neste om pistmaskinen går att köra på Neste MY
  3. Ersätta fossil diesel utan några nya investeringar
Intresset för hållbarhet är stort, det hör jag i samtalen på klubben, och flera medlemmar har sökt sig till oss på grund av vårt genomgripande hållbarhetsarbete
Mats Candinger, klubbchef Saltsjöbadens Golfklubb
Carl F

Lösningen

-Jag blev faktiskt kontaktad av en medlem i klubben som jobbar på Neste, hon var intresserad av vår miljöprofil och vårt hållbarhetsarbete och berättade om det fossilfria bränslet som kan ersätta fossil diesel utan några nya investeringar. Vi hade redan bra kontakt med en av deras distributörer och när vi nu fick höra mer bestämde vi oss. Jag gillar Nestes värderingar dessutom!"

Vi använder eldrift för vältar och arbetsfordon, men våra traktorer, grävmaskiner och klippare går på HVO Neste MY. Vi har dessutom en dieseldriven pistmaskin som nu går på HVO och snökanoner som går på el. När jag frågade Neste om pistmaskinen går att köra på Neste MY fick jag höra att SkiStar kör sina pistmaskiner på Neste MY – det räcker som intyg!"

-Intresset för hållbarhet är stort, det hör jag i samtalen på klubben, och flera medlemmar har sökt sig till oss på grund av vårt genomgripande hållbarhetsarbete. Det är en ökande trend".

Har du andra exempel på ert hållbarhetsarbete?

-Ja, till exempel tittar vi löpande över vilka gödnings- och växtskyddsmedel vi använder. Många tror att golfbanorna är en miljöbov, men i själva verket är det tvärtom: vi tar vatten från ett naturligt vattendrag i närheten och leder det till våra dammar som vi har för bevattning. Och det vatten som lämnar banan är renare än det vatten som kommer in.

 

Fakta om klubben:
Saltsjöbadens Golfklubb har sina två banor,18 respektive 9 hål, i vacker skogs- och parkmiljö i Saltsjöbaden en bit utanför Stockholm. Klubben firade 90-årsjubileum 2019 och är med det Sveriges 10:e äldsta golfklubb. Antalet medlemmar ökar, och är idag 2150. Saltsjöbadens GK köper Neste MY Förnybar Diesel via Nestes återförsäljare Energifabriken

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column