Referenser

“Om allt annat fallerar - då litar vi på HVO100 och våra Rolls-Royce generatorer för att säkerställa driften av datacentret.”

John Wernvik
Marknadschef

 

Vi använder runt 

30.000 liter 

HVO100 om året i Falun
 

 

HVO100 är

en viktig orsak

till att kunderna anlitar oss
 

 

100% driftsäkerhet

 är en absolut nödvändighet
 

För EcoDataCenter är HVO100 en viktig komponent på resan.

För att vi ska kunna streama, göra bankärenden och hantera våra kalendrar behövs datacenter och det behövs säkerställas att allting fungerar hela tiden. EcoDataCenter i Falun anses vara ett av världens mest hållbara datacenter där Neste MY HVO100 spelar en avgörande roll. Vi träffar John Wernvik, marknadschef. Berätta om vad ni gör, er filosofi och era satsningar, John.

John: "Vi tar hand om det som är förutsättningen för att vi ens ska ha en digitalisering i samhället. Vi säkerställer att våra kunders datorer och servrar driftas på ett så säkert och hållbart sätt som möjligt i våra datahallar.”    

John utvecklar: “När bolaget grundades var vi tidiga med att förstå att digitaliseringen, hållbarhet och energifrågorna kommer att mötas, i takt med att digitaliseringen växer. Sedan AI kom in i matchen så sker det mötet nu! 
Det är hela grunden i bolaget, att göra digitaliseringen så hållbar vi kan. Vi är unika i och med att vi bygger våra datacenter i korslaminerat trä som gör att vi har 3x bättre CO2-utsläpp jämfört med ett traditionellt datacenter. Vi har även möjlighet att återvinna värmen vi alstrar till en pelletsfabrik som ligger tvärs över gatan. Värmen från servrarna hjälper till att torka träet och göra pellets av det, det blir som ett cirkulärt system. Dessutom tackar vi nej till att skapa kryptovaluta, då kan våra tjänster användas till något bättre tycker vi.”

Ni är ju en mycket stor elförbrukare. Var kommer den förnybara dieseln HVO100 in i bilden?
John: Det är inte datacentret i sig som använder energin. Det är våra kunders servrar och datorer. Vi ser till så att den energin och allting runtomkring fungerar. Fördelen med ett datacenter i Sverige är att vi har mycket säker tillgång på el. För att säkerställa att allting är uppe och snurrar har vi som sista utväg reservkraft som är våra förbränningsmotorer som vi driver med HVO100. Vi har ett 30-tal sådana aggregat, där flertalet är av märket Rolls-Royce. Den reservkraften finns där för att säkerställa att det inte blir avbrott i sjukhusjournaler eller finansiella tjänster eller annat affärskritiskt som servrarna hanterar. Vi gör nu en ansats att implementera HVO100 för att minska våra utsläpp ytterligare. Per datacenter beräknar vi använda runt 30.000 liter HVO100 om året då alla motorer måste testköras varje månad, så det blir en stor miljöbesparing.”

Eco_data_center
 
Har ni någonsin behövt slå på reservkraften?
“Aldrig på grund av strömavbrott. Men vi testkör regelbundet i liten eller full skala och det har alltid fungerat. Hela vår affärsmodell bygger ju på hållbar tillgänglighet, och för många kunder är varje sekund kritisk.”
 
Är era anställda medvetna om ert hållbarhetstänk?
John berättar: “Vi växer kraftigt och många som börjar jobba hos oss har hållbarhet högt upp på sin priolista. Därför är det viktigt att visa med konkreta exempel hur vi lever upp till vår filosofi - att vi envist driver företaget åt det hållet. Så ja, medvetenheten finns.”
 
Ert nästa datacenter blir i Östersund – vad kan du berätta om det?
John igen: “Vår nästa satsning blir i Östersund. Det centret kommer att bli dubbelt så stort som Falun när det står klart, med en kapacitet på cirka 150 megawatt. Samma tänk som i Falun, med träbyggnad, fossilfri el, och ett cirkulärt tänk med återanvändning av värmen. Där hoppas vi också kunna ha HVO100 i våra reservaggregat.”
 
Det är många som kommer att konkurrera om elen – hur säkrar ni den el ni behöver?
John utvecklar: “Ja, det är en utmaning. Det är också ett skäl till att det är så oerhört viktigt för oss att jobba med hållbarhetsfrågorna. Vi tror ju att ska man få energi och ha en affär framåt måste man också visa på vad man bidrar med till samhället i stort. Det är kritiskt i vår affär att hela tiden bevisa oss i vardagen. Där är HVO100 en jätteviktig komponent på den resan. För vår reservkraft är vår största källa för utsläpp om det körs på t.ex. diesel.”
 
Till sist John, vilket råd kan du ge företag som inte kommit igång med sitt hållbarhetsarbete?
Johan avslutar: ”Har man väl insett att man måste gå åt det hållbara hållet finns inget att vänta på. Men jag tror att man lurar sig själv i hållbarhetsarbetet många gånger. Man vill ju alltid åtgärda de största bitarna där man har mest utsläpp först. Men det finns också många quick-wins man kan göra med delar som släpper ut mindre. Det handlar om att sätta upp en tidslinje och se vad man kan göra fort och vad man kan göra på längre sikt.”
 

De tre största utmaningarna för EcoData Center

  1. Säkrad och snabb tillgång till HVO100
  2. Funderingar kring huruvida bränslet kan lagras över tid
  3. Som mindre företag är vi beroende av proaktiva samarbeten

Man vill ju alltid åtgärda de största bitarna där man har mest utsläpp först. Men det finns många quick-wins man kan göra också med delar som är mindre.

John Wernvik, marknadschef.

John Wernvik

Lösningen

John berättar: “Grunden är att hela tiden minimera användningen av fossila bränslen, för att komma ner så mycket som möjligt i vårt eget CO2-avtryck. Det är den absolut största drivaren. Sen måste logistiken fungera, att vi har tillgång till bränsle om vi snabbt behöver fylla på våra depåer, och att bränslet går att förvara över tid. Men även för våra kunder är hållbarheten viktig: de ska ju också minska sina CO2-avtryck och leverera i sina hållbarhetsredovisningar, och HVO100 är en viktig orsak till att de väljer att anlita oss.”
 
Hur fungerar samarbetet med er leverantör?
“Jo, det fungerar ju bra! Vi skalar upp extremt fort så vi är väldigt beroende av att våra leverantörer och partners hjälper oss att vara proaktiva och kommer med lösningar så att vi kan fortsätta vara relevanta på den här marknaden. Trots att vi investerar många miljoner i Falun och Östersund är vi fortfarande en liten fisk om man tittar på den globala datacenter-marknaden. Då måste vi jobba på ett annat sätt och då blir ju våra partners otroligt viktiga.”

 

Fakta om EcoDataCenter
EcoDataCenter är ledande på hållbara datacenter och driver ett av världens mest hållbara datacenter i Falun. Genom att tänka nytt om hur kritisk infrastruktur designas och byggs gör EcoDataCenter det möjligt att minska klimatpåverkan från världens ökade behov av data. EcoDataCenter grundades 2014 och öppnade dörrarna till anläggningen i Falun år 2019. Företaget ägs av den oberoende fastighetsägaren och fondförvaltaren Areim AB. 
EcoDataCenter köper sin HVO100, Neste MY Förnybar Diesel, från Nestes distributör Qstar.
 

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column