Referenser

"Sedan 2016 har vi varit fossilfria med de tunga fordonen och även kört en stor del av våra arbetsfordon på HVO"

Peter Hermansson
Transportchef

 

HVO kommer nog fortsatt vara ett viktigt komplement

 

Med HVOn kan man ju bara tanka på

 

Redan år 2015 började vi köra två tunga fordon på HVO

"80% av Kalmar kommuns egna fordon går på förnybara bränslen redan nu - år 2023 ska det vara 100%"

Kalmar Kommun ligger på en imponerande 24:e plats av Sveriges 290 kommuner, när Aktuell Hållbarhet gör sin årliga ranking av hur långt kommunerna kommit i sitt hållbarhetsarbete.
En viktig förklaring är satsningen på förnybara drivmedel till egna och upphandlade fordon: över 80 procent av de lätta fordonen drivs idag på biogas, el eller HVO. De tunga fordonen och maskinerna går uteslutande på HVO. 
Och 2023 ska kommunens alla upphandlade transporter vara fossilbränslefria.
Vi träffar Peter Hermansson för att få veta mer. Peter är transportchef på serviceförvaltningen i kommunen.

Peter, det verkar som om miljöarbetet är prioriterat i kommunen?

Peter: Ja, det skulle jag vilja säga - både politiken och kommunledningen ser nödvändigheten i ett medvetet miljöarbete och det påverkar förstås våra egna fordon och de fordon vi handlar upp - det som jag ansvarar för.

Peter berättar: Vi har runt 500 lätta fordon, arbetsfordon i form av lätta lastbilar, personbilar och minibussar. Drygt 200 går på biogas, ett 100-tal på el, några på etanol och resten på HVO.
Vi har ett 20-tal tunga fordon också, från 18 ton och upp till 32 ton. Det är anläggningsbilar, kranbilar och spolbilar som vi kör på HVO i första hand.
Redan år 2015 började vi köra två tunga fordon på HVO, på försök. Och sen bytte vi till HVO i alla våra tyngre fordon. Så sedan 2016 har vi varit fossilfria med de tunga fordonen och även kört en stor del av våra arbetsfordon på HVO.

Ni arbetar med en koldioxidbudget som identifierar utsläppsutrymmet i förhållande till de globala utsläppsmålen - vad innebär det för ert arbete med fordon och drivmedel?

Peter: För oss som jobbar med fordonen är det enkelt: det innebär att vi bara väljer fordon som går på förnybara drivmedel, biogas eller el i första hand. Och där det inte är praktiskt möjligt, eller om det inte finns fordon att tillgå, så blir det fordon med HVO som drivmedel, oftast lätta och tunga lastbilar, maskiner och traktorer.
Så man kan sammanfatta med att vi inte tar in fordon eller maskiner med fossila drivmedel i vår vagnpark.

Peter igen: Att byta ut fordon och drivmedel går inte alltid smärtfritt, det är mycket förhandlande ute i andra förvaltningar, med dem som ska bruka fordonen. Ska jag ge något råd är det att man ska ha en hård styrning baserat på de satta miljömålen. Och sätta fart.

De tre största utmaningarna för Kalmar Kommun:

  1. Rykten om tillväxt av alger i tankarna.
  2. Kortare räckvidd med biogas.
  3. Svårighet att nå ut till kommunens ytterområden.

"Det finns ju för- och nackdelar med allt - med biogas har man kortare räckvidd och då behöver man tanka oftare, och med el behöver man laddstolpar. Med HVOn kan man ju bara tanka på om man har dieseldrivna fordon."

Peter Hermansson, transportchef

Carl F

Lösningen

Peter: I början fick vi höra att det kunde växa alger i tankarna, men då blandade man ihop HVO med biodiesel. Men vi har inte haft några driftstörningar alls.

Peter igen: HVO kommer nog fortsatt vara ett viktigt komplement. Vissa fordonstyper, exempelvis de tunga bilarna, där är det ju lastvikter som kan vara avgörande och det är mycket utrustning som en del har med både kran och plogutrustning. Så det är lite skrymmande med gasens tankar där, så där ser jag att det fortsatt kan bli HVO framöver. Hade vi inte haft vår lokala biogasproduktion så kanske vi hade haft en annan mix av fordon. Då hade vi kanske haft mer el och HVO. Det finns ju för- och nackdelar med allt - med biogas har man kortare räckvidd och då behöver man tanka oftare, och med el behöver man laddstolpar. Med HVOn kan man ju bara tanka på om man har dieseldrivna fordon.

Peter: Det som är den stora utmaningen är väl egentligen ytterområdena i kommunen, att komma åt exempelvis hemtjänst som utgår ifrån orter som ligger längre ut från Kalmar tätort. Då kan det ju vara långt mellan laddmöjligheter och tankmöjligheter av fossilfria drivmedel. Det är väl det som är den stora utmaningen. Men jag tror att vi kommer att klara målen.

 

Fakta om KOMMUNEN
Vid Smålandskusten i sydöstra Sverige ligger Kalmar Kommun, med drygt 40.000 invånare. Med filosofin “En god miljö är grunden för vår välfärd” är olika satsningar på miljö och hållbar utveckling en självklarhet.
Kalmar Kommun köper sin Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) av Nestes återförsäljare Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column