Referenser

"Vi sätter säkerheten främst"

Thomas Dahl
Fleet manager på Falck

 

60 ambulanser går på HVO

 

Fossilfri fordonsflotta till 2023

 

Byta från en tankning till en annan

Idag är det ungefär 60 av Falcks ambulanser som körs på Neste MY Förnybar Diesel.

"I alla väder och temperaturer, i alla dieselmotorer, i alla lägen behöver våra transporter gå att lita på", öppnar Thomas Dahl, fleet manager på Falck.

Men hur började ni med det fossilfria bränslet?

Thomas fortsätter: “Falck har historiskt ett samhällsengagemang som sträcker sig över 100 år, att inte bara finnas till utan även vara en del av den löpande samhällsutvecklingen där miljö är ett starkt prioriterat område. Omställningen i vår fordonsflotta är något som tagit både tid och engagemang. Investeringar har gjorts både internt och tillsammans med våra leverantörer för att hela tiden säkerställa vår leveransförmåga samtidigt som vi får vara med om att utvecklas inom dessa prioriterade frågor. Att redan tidigt gå in om en aktiv part inom initiativet Fossilfritt Sverige var en självklarhet där vårt eget mål är en helt fossilfri fordonsflotta till 2023."

De tre viktigaste utmaningarna för Falck

  1. Minska vår miljöpåverkan
  2. Fossilfri fordonsflotta 2023
  3. Miljökrav från våra kunder

Jag menar att vi alla behöver hjälpas åt i klimatfrågan, som ett globalt företag kan vi vara med och visa vägen

Thomas Dahl, fleet manager på Falck

Carl F

Lösningen

Men att då gå från beprövad fossil diesel till Neste MY, var inte det ett stort steg? 

Thomas igen: "Jag kommer från Linköping och såg att Stånga Buss där körde på HVO (nu Neste MYFörnybar Diesel). Så jag blev nyfiken, började testa att köra min tjänstebil på HVO. Detta var starten till Falcks resa och vi sträckte ut en hand till fordonstillverkarna för att möjliggöra omställningen. Intresset har varit stort vilket gjort att det tidsmässigt eskalerat väldigt fort, trots vårt säkerhetsarbete kring den löpande driften. I dagsläget kan övergången för ambulanserna sägas vara mer eller mindre klar, så vårt engagemang nu ligger på större fordonstyper som våra specialiserade patientbussar i Värmland."

Thomas fortsätter: "Vi jobbar mycket med att minska vår miljöpåverkan och att välja fossilfritt drivmedel är den största insatsen vi som företag kan göra. Men vi gör mycket annat också, miljömedvetenheten är stor. Dessutom har vi krav från våra kunder och vi är miljöcertifierade. Bonus för oss i detta arbete har varit våra medarbetares engagemang och vilja att lära sig mer."

Vad säger era förare och andra medarbetare?

“Många av förarna tycker det är jättebra att vi har gjort den här förändringen, de brinner för frågan och är engagerade. Sedan finns det medarbetare som tycker att omställningen är ett litet bidrag i klimatfrågan och vill se större förändringar på global nivå. Jag menar att vi alla behöver hjälpas åt, som ett globalt företag kan vi vara med och visa vägen. Falck kan vara med och bidra, om ambulanser kör på Neste MY Förnybar Diesel, kan det underlätta för andra aktörer att följa efter, till exempel med fordon för brand och polis."

En sista fråga till Thomas, nu finns ju Falck i över 30 länder – tänker ni likadant överallt?

“Jo, alla delar samma filosofi - när det gäller att köra fossilfritt ligger Sverige längst fram. I många länder finns projekt inom eldrift. Personligen tycker jag att det är att hoppa över ett steg - med Neste MY kan man ju bara byta till fossilfritt från en tankning till en annan. Eldrift i dagsläget är också svårt att helt implementera i Sverige. Där många länder geografiskt är mer kompakta, som Danmark och Tyskland, har Svenska fordon ofta en längre aktionsradie att ta hänsyn till där stora sträckor skall kunna köras utan åtkomst till laddstationer eller dylikt."

 

Fakta om Falck
Falck grundades i Köpenhamn 1906 av Sophus Falck, och har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950. Falck arbetar med olika verksamheter inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.
Falck köper Neste MY Förnybar Diesel genom Nestes distributör Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column