Inlandsbanan: Här är pionjärerna som kör tåg på Neste MY Förnybar Diesel!

neste-inlandsbanan-snö-vinter

inlandsbanan-logo

Pionjärer i norr byter fossil diesel mot Neste MY Förnybar Diesel

Vi talar med Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan / Inlandståg.

Först Mats, berätta om er verksamhet!

Mats sätter igång: ”Inlandsbanan är en 128 mil lång järnväg som sträcker sig mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr. Järnvägen ägs av de 19 kommuner vi kör igenom. Tågen vi kör drivs av helägda Inlandståget AB. Det är de tågen som hittills gått på fossil diesel och som vi nu ställer om till HVO/Neste MY Förnybar Diesel.

Hur många tågavgångar handlar det om?

”Det är runt 1 600 tåg per år, hälften persontrafik och hälften godstrafik. Så det blir åtskilliga mil genom norra Sveriges vackra natur!”

Berätta hur ni började tänka fossilfritt.

Mats ger oss bakgrunden: ”Vi bestämde oss så sent som 2018 så det har gått fort! Styrelsen satte målet att vi som bolag ska vara fossilfria 2025, och när vi bröt ner det i verksamheten så bestämde vi år 2020 för tågen”.

Hur kan det gå så snabbt?

”Det som tar tid är att bygga ut infrastrukturen, d v s se till att det finns tankar längs järnvägen – när vi har köpt fossil diesel har vi gjort det på ”vanliga pumpstationer” – nu behöver vi ha egna cisterner. Vi har en cistern klar nu och ska handla upp fem till. Extra spännande är att vi kommer att kunna erbjuda andra tåg och även lastbilar att tanka fossilfritt hos oss! Så det ska vara klart år 2020. Att byta bränsle i tågen går ju direkt, från en tankning till en annan.”

Utöver tågen, vad gör ni mer som bolag?

Mats svarar stolt: ”Vi köper bara grön el, vi byter ut alla bensindrivna bilar och andra fordon till diesel (som vi kommer att köra på HVO/Neste MY förstås) eller laddhybrider och elbilar. Men den stora miljövinsten gör vi genom tågen: vi använder 500 000 kubikmeter bränsle per år och tack vare HVO/Neste MY blir det 1,4 miljoner kilo mindre COutsläpp per år!”

Kommer andra tågföretag att följa efter tror du?

Mats igen: ”Hoppas det! Det är cirka 20 % av tågen i Sverige som kör på diesel så det skulle bli en stor miljövinst om fler bytte till HVO. En utmaning är skattereglerna: obegripligt nog betalar man ingen skatt på fossil diesel till tåg, men på HVO betalar man skatt. Det blir dyrare att köra på HVO men det priset tar vi för miljöns skull och för att det stämmer med vårt företags värderingar. Men jag tycker att staten borde tänka om vad gäller skatten, med tanke på målet att Sverige ska vara fossilfritt år 2045.”

Heja Inlandsbanan säger vi på Neste, och håller med Mats!

Fakta:
Inlandsbanan AB är en koncern som äger Inlandståget och Destination Inlandsbanan. Järnvägen de trafikerar sträcker sig 128 mil från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr och bolaget ägs av de 19 kommunerna längs Inlandsbanan. Bolaget arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som har en stor betydelse i dessa regioner. Inlandståget trafikerar Inlandsbanan med ca 1 600 avgångar per år, och även andra tågbolag nyttjar järnvägen.
Inlandsbanan köper Neste MY Förnybar Diesel genom Nestes distributör Energifabriken

HITTA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

KONTAKTA MIG TACK

tankhandtag

Kontakta mig  

Jag är intresserad av
Neste MY Förnybar Diesel  

 

KONTAKTA MIG TACK

SkiStar

SkiStars 35 pistmaskiner kör med förnybar diesel

Det började med Sälen och sedan två år drivs alla pistmaskiner på alla Ski Star-destinationer i Sverige av Neste MY Förnybar Diesel.
Nobina

Nobina kör för en ännu mer hållbar kollektivtrafik

”Vi kör motsvarande 19 varv runt jorden varje dag så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet”.
Keolis

Keolis sparar 110 000 ton koldioxid per år

Keolis är stolta pionjärer inom fossilfria drivmedel och transporterar idag Stockholmarna helt utan fossilt bränsle.