Referenser

"Här är pionjärerna som kör tåg på Neste MY Förnybar Diesel!"

Mats Portinson
Infrastrukturchef på Inlandsbanan / Inlandståg

 

1,4 miljoner
kilo mindre CO2 utsläpp per år!

 

1 600
tågavgångar per år

 

128 mil
lång järnväg

Pionjärer i norr byter fossil diesel mot Neste MY Förnybar Diesel

"Inlandsbanan är en 128 mil lång järnväg som sträcker sig mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr. Järnvägen ägs av de 19 kommuner vi kör igenom. Tågen vi kör drivs av helägda Inlandståget AB. Det är de tågen som hittills gått på fossil diesel och som vi nu ställer om till HVO/Neste MY Förnybar Diesel.

Hur många tågavgångar handlar det om?

"Det är runt 1 600 tåg per år, hälften persontrafik och hälften godstrafik. Så det blir åtskilliga mil genom norra Sveriges vackra natur!"

Berätta hur ni började tänka fossilfritt.

Mats ger oss bakgrunden: "Vi bestämde oss så sent som 2018 så det har gått fort! Styrelsen satte målet att vi som bolag ska vara fossilfria 2025, och när vi bröt ner det i verksamheten så bestämde vi år 2020 för tågen"

De tre viktigaste utmaningarna för Inlandsbanan:

  1. Bygga ut infrastrukturen, d v s se till att det finns tankar längs järnvägen
  2. Att kunna erbjuda andra tåg och även lastbilar att tanka fossilfritt hos oss
  3. Styrelsen satte målet att vi som bolag ska vara fossilfria 2025

Det är cirka 20 % av tågen i Sverige som kör på diesel så det skulle bli en stor miljövinst om fler bytte till HVO.

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan / Inlandståg

Lösningen

 "Det som tar tid är att bygga ut infrastrukturen, d v s se till att det finns tankar längs järnvägen – när vi har köpt fossil diesel har vi gjort det på ”vanliga pumpstationer” – nu behöver vi ha egna cisterner. Vi har en cistern klar nu och ska handla upp fem till. Extra spännande är att vi kommer att kunna erbjuda andra tåg och även lastbilar att tanka fossilfritt hos oss! Så det ska vara klart år 2020. Att byta bränsle i tågen går ju direkt, från en tankning till en annan."

Utöver tågen, vad gör ni mer som bolag?

Mats svarar stolt: ”Vi köper bara grön el, vi byter ut alla bensindrivna bilar och andra fordon till diesel (som vi kommer att köra på HVO/Neste MY förstås) eller laddhybrider och elbilar. Men den stora miljövinsten gör vi genom tågen: vi använder 500 000 kubikmeter bränsle per år och tack vare HVO/Neste MY blir det 1,4 miljoner kilo mindre CO2 utsläpp per år!”

Kommer andra tågföretag att följa efter tror du?

Mats igen: "Hoppas det! Det är cirka 20 % av tågen i Sverige som kör på diesel så det skulle bli en stor miljövinst om fler bytte till HVO".

 
 

Fakta om Inlandsbanan AB
Inlandsbanan AB är en koncern som äger Inlandståget och Destination Inlandsbanan. Bolaget arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess kommuner. För ägarkommunerna är banan en förutsättning för en stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som har en stor betydelse i dessa regioner. Inlandståget trafikerar Inlandsbanan med ca 1 600 avgångar per år, och även andra tågbolag nyttjar järnvägen.
Inlandsbanan köper Neste MY Förnybar Diesel genom Nestes distributör Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column