Referenser

"Det är ju fantastiskt att kunna använda HVO100, det kör vi med för alla tyngre fordon."

Henrik Uthas
Projektkoordinator

 

HVO spelar en viktig roll i miljöarbetet"

 

Våra koldioxidutsläpp har minskat med ca 400 ton per år

 

HVO är ju så finurligt att det följer dieselns marknadspris

"Ta lärdom av andra kommuner och samarbeta i miljöarbetet - vi konkurrerar ju inte!"

Längst söderut i Sverige ligger Ystads Kommun med cirka 30.000 invånare. Arbetet med att sänka kommunens utsläpp av koldioxid är mycket medvetet - det har bidragit till att Ystads Kommun ligger på plats 69 av Sveriges 290 kommuner, när Aktuell Hållbarhet gör sin årliga kommunranking. Vi träffar Henrik Uthas som arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor.

Henrik, du har jobbat länge i kommunen och med många miljöfrågor - är miljötänket väl förankrat i kommunens ledning?

Henrik: Ja, det tycker jag. Ystads kommun har ett hållbarhetsutskott som ligger direkt under kommunstyrelsen, och de ledamöterna som sitter i hållbarhetsutskottet sitter också i kommunstyrelsen. Det är ju en fördel då politikerna i kommunledningen blir informerade om vad som händer på hållbarhetsområdet. Då blir ju politikerna också mer miljömedvetna. Och det finns flera aktuella styrdokument för miljöarbetet som vi jobbar efter.

Henrik berättar: Kommunstyrelsen tog redan år 2012 beslutet att vi skulle anta utmaningen om ett “100 % fossilbränslefritt Ystad” till 2020. Våra verksamheter har successivt arbetat med utmaningen sedan dess, men det var först när vi deltog i ett skånskt nätverk som vi började följa upp arbetet på allvar. Under denna period har oljepannor tagits bort, el och uppvärmning blivit 100 % fossilbränslefria, fordonsparken har ställts om i stor utsträckning och i de fall vi har tunga fordon som går på diesel har kommunens verksamheter ordnat egna tankstationer för förnybara HVO100.

Henrik igen: Vi har olika typer av lastbilar som sopbilar och kranbilar, traktorer och skåpbilar som drivs med HVO100. Vi har en poolbil som drivs med el. Vi hade tidigare flera skåpbilar som gick på biogas men sedan vi år 2017 byggde vår nya tankstation för HVO100 har andelen fordon med biogas minskat.

Henrik: HVO100 spelar en viktig roll. Bara för tekniska avdelningen har vi minskat våra koldioxidutsläpp med ca 400 ton per år, vilket motsvarar över 700 flygresor tur och retur mellan Kastrup och Gran Canaria!.

Har det blivit dyrare för er att gå över till HVO100?

Henrik är tydlig: Nej, det upplever jag inte. För HVO100 har det ju varit så finurligt att det har följt dieselns marknadspris. Så det är inte dyrare. Och i och med att vi också är skattesubventionerade än så länge i Sverige har man ju kunnat hålla priserna väl. Så det är ingen kostnadsfråga för oss alls. Utan det är ju fantastiskt att kunna använda HVO100, det kör vi med för alla tyngre fordon.

Vilka goda råd kan du ge kommuner som inte kommit lika långt i sitt miljöarbete?

Henrik: Jag tycker att nummer ett är att ta lärdom av andra kommuner och vad de har gjort. Och sen också att gå med i nätverk när man har möjlighet. Det finns många olika nätverk som jag och många andra tjänstemän som jobbar med liknande frågor har gått med i. Och det är ju dumt att uppfinna hjulet flera gånger, utan istället arbeta genom samarbete - det är ju inte heller någon konkurrerande marknad mellan kommuner som det kanske är mellan företag. Utan här kan man verkligen ge och ta av varandra. Det är jättebra.

De tre största utmaningarna för Ystad Kommun:

  1. Dålig erfarenhet av första generationens förnybara bränslen.
  2. Osäkert om de små fordonen kunde köras på HVO.
  3. Återstående utmaningar med tjänsteresor.

"Bara för tekniska avdelningen har vi minskat våra koldioxidutsläpp med ca 400 ton per år, vilket motsvarar över 700 flygresor tur och retur mellan Kastrup och Gran Canaria!"

Henrik Uthas, projektkoordinator.

Carl F

Lösningen

Henrik berättar: Kommunen hade tidigare testat RME och man hade bara dålig erfarenhet av den första generationens förnybara bränslen då, det var problem med igenväxning och svårt att köra när det är kallt och sådana saker. Så flera som varit med då sa “Nej, inte nu igen! Ska vi göra samma misstag igen, det kommer aldrig att fungera”. Men det gjorde det ju, så de problemen har vi inte alls haft med HVO100. Det har verkligen fungerat bra.

Henrik igen: Redan 2017 installerade vi en egen tank för HVO100. I början var det osäkert om man kunde köra de mindre fordonen på HVO100, då var ju HVO100 egentligen bara godkänt för de större fordonen. Men allt eftersom har det har lättat nu, fler och fler bilmärken har accepterat HVO100.

Henrik: Det återstår fortfarande några utmaningar bland annat när det gäller tjänsteresor där vi har en bit kvar, för vi har ju tjänstemän som fortfarande reser med sin egen bil. Sen håller vi på att implementera ett webbaserat verktyg för att kunna följa upp kommunens CO2e-utsläpp när det gäller el, uppvärmning och transporter löpande under året och det kan brytas ned på avdelningsnivå.

 

FAKTA OM YSTADS KOMMUN
Längst söderut i Sverige ligger Ystads Kommun med cirka 30.000 invånare. Arbetet med att sänka kommunens utsläpp av koldioxid är mycket medvetet - det har bidragit till att Ystads Kommun ligger på plats 69 av Sveriges 290 kommuner, när Aktuell Hållbarhet gör sin årliga kommunranking. Redan år 2012 tog Kommunstyrelsen beslutet att anta utmaningen om ett “100 % fossilbränslefritt Ystad” till 2020.
Ystads Kommun köper Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) av Nestes distributör Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column